Oosterweel verhit de Vlaamse gemoederen

kade rechteroever

Oosterweel verhit de Vlaamse gemoederen

Wat is het advies van de Europese Commissie? Dat was de centrale vraag van het inderhaast georganiseerde actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over het Oosterweel-project. Vooral tussen Open Vld en minister-president Kris Peeters ging het hard tegen hard.
«Als u op de beslissing van de Europese Commissie blijft wachten, wacht u op Godot.» Met die woorden maakte Open Vld-fractieleider Sas Van Rouveroij minister-president Kris Peeters (CD&V, foto rechts) meteen duidelijk dat die maar beter niet bleef wachten tot wanneer de Europese Commissie zich zou uitspreken over een nieuwe aanbesteding in het Oosterweel-dossier. «Eigenlijk weet de minister-president nu al dat hij die aanbesteding over de bouw opnieuw zal moeten bekijken», stelde Europese parlementslid voor Open Vld Philippe De Backer in Villa Politica. Peeters zelf ontkende dit, en meende dat het wel degelijk van tel is om te wachten op Europees advies. Een werkgroep van experten zit binnenkort samen met medewerkers van het Europese Directoraat-Generaal voor Interne Markt om het dossier te bespreken. Daarna zal Peeters praten met de bevoegde Commissaris Michel Barnier, van wie hij ook uitsluitsel verwacht. «Ik zal tot mijn laatste snik vechten voor een formele uitspraak van de bevoegde commissaris», aldus Peeters. Elders uit de oppositie staken stemmen de kop op die beweerden dat Peeters Europa handig zou gebruiken om het Oosterweel-dossier over de verkiezingen van volgend jaar te tillen. De vrees voor electorale schade bij de christendemocraten is volgens critici enorm. Open Vld waarschuwt dan weer voor de economische gevolgen door het uitstellen van een beslissing.

Wat ging vooraf?
In 2010 besliste de Vlaamse regering om de Lange Wapper-brug aan de kant te schuiven en te vervangen door tunnels. Vlaanderen stelde toen de vraag aan Europa of bouwconsortium Noriant, met wie er al een akkoord was over de uitwerking van het project, toch al mocht beginnen met de bouw. Europa suggereert intussen dat Vlaanderen deze aanbesteding moet herbekijken.

Metro 20-06-2013 pag. 4

Nog deze regeerperiode beslissing over Oosterweel

 

De Vlaamse regering neemt nog deze regeerperiode een beslissing over Oosterweel.
Brussel Geagiteerd reageerde Kris Peeters (CD&V) gisteren op het spervuur van de oppositie. Die wilde via een actualiteitsdebat te weten komen of de minister-president de uitspraak van de Europese Commissie aangrijpt om het dossier 'opnieuw' voor zich te schuiven. Deze keer tot na de verkiezingen van 2014.
'Geen sprake van', aldus Peeters. Van een 'sluw vertragingsmanoeuvre of een verrottingsstrategie' is geen sprake. Meer nog: de minister-president benadrukte dat hij zo snel mogelijk uitsluitsel verwacht van de Europese Commissie. In juni vroeg de Vlaamse regering aan Europa of het mogelijk is om het deel van de Oosterweelverbinding dat niet gewijzigd is, nog altijd aan het bouwconsortium Noriant toe te wijzen. Zoals de werken op linkeroever en de tunnel onder de Schelde. Of, luidde het tweede deel van de vraag: schrijft de overheid best een nieuwe aanbesteding uit?
Op dat antwoord blijft het vooralsnog wachten. EU-commissaris Michel Barnier neemt nog even de tijd om zich degelijk te informeren. De komende dagen en weken hoort hij enkele Vlaamse experts uit en overlegt hij nogmaals met Peeters, nadat de twee eerder deze week telefonisch contact hadden. Nadien pas laat Barnier in zijn kaarten kijken.
'Ik zal tot de laatste snik het dossier verdedigen', zei Peeters, die 'zo snel mogelijk' een officieel antwoord verwacht. Maar Open VLD gelooft die uitleg niet. 'De Vlaamse regering kan evengoed wachten op Godot', stookte fractievoorzitter Sas Van Rouveroij. 'Peeters en zijn ploeg verschuilen zich achter de brede rug van Europa.' (gom)
(gom)
De Standaard 20-06-2013 pag. 10

Bits steekspel tussen Peeters en liberalen over Oosterweel

Het zoveelste debat over het Oosterweeldossier is gisteren ontaard in een bits steekspel tussen Open Vld en minister-president Kris Peeters. Volgens de liberalen zijn er vanuit Europa duidelijke signalen gekomen dat de aanbesteding voor het omstreden project moet worden overgedaan én is Peeters daarvan op de hoogte, maar verzwijgt hij dat.
Fractieleider Sas Van Rouveroij concludeert dit uit briefwisseling tussen Vlaanderen en de Europese Commissie. Het feit dat Kris Peeters (CD&V) in eerste instantie weigerde te antwoorden op een vraag van Van Rouveroij, liet uitschijnen dat Open Vld wel eens een punt zou kunnen hebben, maar de minister-president bleef volhouden dat nog niets beslist is. "Europees commissaris Michel Barnier heeft mij meegedeeld dat de Commissie pas een beslissing zal nemen ná een werkgroep en ná overleg met mij. Ik zal tot mijn laatste snik blijven vechten voor een formele uitspraak van de bevoegde commissaris. Karel De Gucht (de Open Vld-commissaris die eerder zei dat het kalf al lang verdronken is, red.) is in deze niet bevoegd." Volgens Open Vld kómt er helemaal geen formele beslissing over de aanbesteding en gebruikt Peeters Europa alleen om het dossier over de verkiezingen te tillen. Op -het kabinet-Peeters wordt dat formeel ontkend. "De definitieve beslissing van de Commissie zal er al over enkele weken zijn."
(DDW)
Het Laatste Nieuws 20-06-2013 pag. 8

KORT

Kris Peeters: 'Oosterweel niet vertraagd' - Vlaams minister-presidentKris Peeters en ook partijgenote en mobiliteitsminister Hilde Crevits hebben in het Vlaams Parlement ontkend dat ze het Oosterweel-dossier over de verkiezingen van 2014 willen tillen. Open VLD is daar nochtans van overtuigd. Volgens fractieleider Sas van Rouveroij weet de Vlaamse regering allang dat er een nieuwe aanbesteding voor de Oosterweelverbinding moet worden uitgeschreven, 'maar in plaats van snel te handelen, talmt de regering al maanden en schuift men de hete aardappel voor zich uit'. Een boze Peeters pikte die aantijgingen niet. Hij blijft erbij dat de Europese Commissie zich nog niet finaal heeft uitgesproken omtrent deze discussie. Als bouwconsortium Noriant, die de aanbesteding in de wacht sleepte, de Oosterweelverbinding niet mag bouwen, heeft die recht op een schadevergoeding van 1,3 miljoen euro.
(wer)
Het Nieuwsblad 20-06-2013 pag. 8

Oppositie kan regering geen pijn doen in Oosterweeldebat

De Vlaamse regering wacht nog steeds op een definitief fiat van Europa voor het Oosterweelproject. Vergeefs, zei oppositiepartij Open VLD. Maar ze kon de regering niet echt pijn doen.
Het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over de politiek gevoelige Oosterweelverbinding in Antwerpen is gisteren uitgedraaid op een welles-nietesspelletje tussen Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en oppositiepartij Open VLD. De Vlaamse regering heeft de Europese Commissie in 2011 een advies gevraagd over het bouwconsortium Noriant. Moet de regering een nieuwe aanbesteding uitschrijven nadat ze in 2010 beslist heeft de Lange Wapper-brug te vervangen door een tunnel? Of mocht Noriant een deel van de werken al uitvoeren? En zou dat beschouwd worden als staatssteun of niet?

De Tijd berichtte vorige week dat Europa daarvoor geen groen licht geeft. Ook volgens Open VLD kent de regering al lang de positie van Europa. Vlaams fractievoorzitter Sas Van Rouveroij verwijt minister-president Peeters uitstel van executie: 'Wanneer u zegt dat u wacht op een formele beslissing van de Europese Commissie in verband met de aanwijzing van Noriant, dan wacht u op Godot. De enige bedoeling die u daarmee hebt, is te camoufleren waartoe u niet in staat bent, namelijk beslissen.'

Peeters ontweek tot vijf keer toe een directe vraag van Van Rouveroij over het verloop van de onderhandelingen met de Europese Commissie. Pas na lang aandringen van Open VLD bevestigde hij dat het directoraat-generaal Concurrentie na de eerste aanmelding vroeg het dossier in te trekken en zich tot het directoraat-generaal Markt te wenden. De regering heeft de aanvraag niet teruggetrokken, maar wel verder onderbouwd. Volgende week is er 'technisch' overleg, kort daarna ook een ontmoeting tussen Peeters en eurocommissaris Michel Barnier.

De woordvoerster van Barnier bevestigt dat de Commissie geen beslissing zal nemen voor de vergadering met Peeters, maar dat een verdict enkel over staatssteun zal gaan. 'Ik zal tot mijn laatste snik vechten voor een formele uitspraak van de bevoegde commissaris', zei Peeters.

In Europese kringen luidt het dat de Vlaamse regering zelf blijft aandringen op een formele beslissing, ook al is dat niet de gewoonte. Een officieel fiat van Europa zou Vlaanderen goed van pas komen bij eventuele rechtszaken over de aanbesteding, klinkt het. Vlaanderen probeert in zijn brief- en mailverkeer met Europa aan te tonen dat Noriant de opdracht ook zou gekregen hebben wanneer de werken anders waren geweest en geeft daarvoor financiële en bouwtechnische argumenten. Maar de kans dat Europa groen licht geeft, blijft volgens Europese bronnen klein. Zestig procent van de aanbesteding is immers gewijzigd en dat botst met de strenge Europese aanbestedingsregels.

De beslissing over Noriant is lang niet de enige hindernis voor het Oosterweeldossier. De Vlaamse regering wacht ook nog op een ander Europees fiat over de concessie van de Oosterweelverbinding aan de nv Liefkenshoektunnel, genoemd naar de gelijknamige tunnel. Daarnaast is het wachten op de resultaten van het milieueffectenrapport. Dat rapport onderzoekt terwille van de transparantie verschillende tracés, maar daardoor duurt de studieperiode ook erg lang. Op basis van alle studies zal de regering waarschijnlijk eind dit jaar een beslissing kunnen nemen over het definitieve tracé.

Die timing valt, net voor de verkiezingen van mei 2014, wel erg ongelukkig. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de Antwerpse mobiliteitskwestie nu al tot de inzet van de Vlaamse verkiezingen gemaakt.
BARBARA MOENS EN KRIS VAN HAVER
De Tijd 20-06-2013 pag. 8

Tags: