5 maart '14 Horta avond BAM tracé weg ermee

kade rechteroever

Beste vrienden van Ademloos en stRaten-generaal,

Deze 13de Horta-avond gaat natuurlijk over het vergiftigde Valentijnsgeschenk van 14 februari.

Wat een dag van liefde had moeten worden, werd een dag van bedrog: de Vlaamse regering koos voor het eigen BAM-tracé op basis van een studie waarin het alternatieve Meccanotracé niet gelijkwaardig blijkt te zijn onderzocht. Appels met peren vergelijken noemen we dat. Dit is geen manier om een miljardeninvestering met kwalijke gevolgen voor de leefkwaliteit in de stad op de rails te zetten, noch een signaal dat de geest van de volksraadpleging begrepen werd.

Prof Dr. Dirk Avonts analyseert voor u en met u het MER-rapport.
Volgens de regering zegt dit rapport: "het wordt niet slechter met het BAM-tracé".
Maar geldt dit voor alle Antwerpenaren? Neen dus. Wie het rapport correct leest, merkt dat de vervuiling zich verplaatst binnen Antwerpen. Zeven stadsdelen zijn hiervan de dupe. Kom luisteren of je in een van die stadsdelen woont. En als dat niet zo blijkt, toon je dan solidair met je minder fortuinlijke stadsgenoten. (…)

Manu Claeys plaatst de regeringsbeslissing in historisch perspectief en legt uit waarom het BAM-tracé een oplossing is uit het verleden, dat niet alleen doorgaand verkeer op de ring verankert maar ook het overkappen van de ring onmogelijk maakt.
Hij maakt duidelijk waarom de Vlaamse regering op basis van het milieueffectenrapport haar volle aandacht had moeten richten op het scenario ‘Meccanotracé met variabele tol’ in plaats van uit electorale overwegingen en met valse vergelijkingen de vlucht vooruit te kiezen. Hij roept de Vlaamse regering op om het spel eerlijk te spelen.

Wim van Hees geeft toelichting bij de ernstige systeemfouten in het MER-onderzoek en zal de avond modereren.

Natuurlijk is er zoals steeds gelegenheid tot vragen en gesprek.

Hartelijke groet en graag tot woensdag 5 maart om 20 uur in de Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen.

Namens de actiegroepen,
Manu Claeys, Wim van Hees, Guido Verbeke en Peter Verhaeghe

N.B. De brouwerij Palm biedt ons ter degustatie gratis een glaasje PALM HOP SELECT aan.
NOVID vision in screens levert het grote scherm, waarvoor onze welgemeende dank.