Actiegroepen op bezoek bij schepenen district Antwerpen met meer dan 11.000 deelnemers aan bezwaarschrift GRUP Oosterweel

kade rechteroever

Op donderdag 14 augustus 2014 om 15u dient Ademloos met een delegatie het collectieve bezwaarschrift van stRaten-generaal & Ademloos in op het districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 22.

Sympathisanten of medestanders met eigen bezwaarschrift worden uitgenodigd vanaf kwart voor drie bij de Bourla om mee te gaan. Er zijn nu ongeveer 11.400 mensen die bezwaar hebben aangetekend, dat kunnen er nog meer worden. Als u niet zelf een bezwaarschrift wil schrijven, maar toch wil steunen, dan kunt u ons gezamenlijk bezwaarschrift ondertekenen.