Al is de leugen nog zo snel... de actiegroepen ontdekken het wel

kade rechteroever

Beste lezer,

in al haar creativiteit om het BAM-tracé op de sporen te houden, heeft de Vlaamse regering een geheel eigen variant van milieueffectenonderzoek uitgevonden.

Dat gaat zo: eerst laat je een onvolledig MER maken dat het overheidsproject tot winnaar uitroept, op basis waarvan je ‘beslist beleid’ vastlegt. Pas nadien laat je de echt relevante vergelijkingen tussen alternatieven maken, omdat indieners van alternatieven dat nu eenmaal zo belangrijk vinden.

Maar die vergelijkingen nog ernstig nemen? Ben je gek? Want er is toch al ‘beslist beleid’? En we zijn nu toch al een openbaar onderzoek aan het organiseren over ons besliste beleid? En de schup moet toch in de grond?

Op 14 februari ll. besliste de Vlaamse regering op basis van ‘lectuur’ van een onvolledig MER dat het BAM-tracé als beste optie uit dat MER kwam.  Voor die ‘lectuur’ van enkele duizenden bladzijden had de regering precies twee dagen tijd nodig.
Over dat BAM-tracé werd vervolgens in een rotvaart, op amper drie werkdagen tijd, een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt, dat even vliegensvlug aan de bevolking ter ‘inspraak’ werd voorgelegd. De procedure loopt inmiddels.

Maar vorige maand dook ineens een bijkomende studie op, waarin eindelijk – zoals de actiegroepen en enkele oppositiepartijen hadden gevraagd – ook alternatieve tracés werden doorgerekend met gedifferentieerde tol. 

En wat blijkt nu? Dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tol leidt tot

-de beste gewenste resultaten op het vlak van volksgezondheid;

-een beter gebruik van de infrastructuur;

-een aanzienlijke kostprijsvermindering van de derde Scheldekruising.

Zie hiervoor de analyse die stRaten-generaal vandaag verspreidde (http://www.ademloos.be/nieuws/aap-komt-uit-de-mouw-meccano-met-gedifferentieerde-tol-werkt-prima-en-goedkoper).

 Het is een schande dat deze gegevens niet in het plan-MER stonden en dat de Vlaamse regering het bestond om tot ‘beslist beleid’ te komen op basis van dit soort kennislacunes.

De filosofie van de Antwerpse actiegroepen is altijd geweest: we moeten een mobiliteitsplan voor onze stad bekomen dat zo functioneert dat het

(1) geen extra verkeersstromen veroorzaakt,

(2) wel op een slimme en zuinige manier verkeersstromen verplaatst van verkeerde routes naar juiste routes en

(3) de leefbaarheid van de stad ten goede komt.

Het ziet er naar uit dat het scenario Meccano met gedifferentieerde tol ons eindelijk daar doet landen, dat leert toch lectuur van het nu opgedoken onderzoek.
Twee conclusies hier:

1. moge dit soort ‘beslist beleid’ weggeblazen worden door alle bezwaarschriften die momenteel worden ingediend tegen het BAM-tracé. Bij deze nog een warme oproep om ons collectieve bezwaarschrift mee te ondertekenen en verder te verspreiden http://www.ademloos.be/petitie/grup-oosterweel;

2. moge de Vlaamse regering liever gisteren dan vandaag de eerlijke schaamte betonen om zelf dit soort van ‘besliste beleid’ terug te draaien, vóór de Raad van State dit moet doen.