Bent u al boos?

kade rechteroever

Er is weer een studie uit die nog maar eens bewijst wat allang bewezen is: luchtvervuiling van verkeer vermindert onze levenskwaliteit en onze levensjaren (zie de links onderaan).

Deze studie toont bovendien mooi aan dat wie naast de Ring door Antwerpen woont, sneller sterft. 

Op basis van dit eenvoudige feit is Ademloos opgericht. Sindsdien heeft de overheid niets anders gedaan dan ons bestreden. Want de Ring zal blijven, ze zal breder worden en er zal meer verkeer over denderen. Want.

Want "schop in de grond", "democratisch draagvlak", "het moet vooruit", "het algemeen belang", "de economie". En nog tientallen holle slogans die allemaal hetzelfde zeggen: "Wij politici vallen nog liever dood dan dat we een goed plan van burgers en onafhankelijke ingenieurs prefereren boven ons eigen slecht plan".

"Er is geen alternatief"

De laatste 10 jaren zijn er nochtans veel goede plannen gepasseerd. Allen hebben ze dit gemeen: ze verminderen het verkeer dwars door de grootste stad van Vlaanderen en ze stoppen alle verkeer zoveel mogelijk onder de grond.

De protesten uit politieke meerderheden waren altijd hetzelfde: te duur, te traag, te gevaarlijk, soit: niet realistisch.

Hun eigen BAM-plan is nochtans trager dan slakken op lindethee, is meer dan 10 keer (!) zo duur als origineel geraamd, en heeft meer weefbewegingen, linkse opritten en korte invoegstroken dan eender welk alternatief. Er is ook nooit ook maar enig begin van draagvlak voor geweest.

Maar dat is nog niet zo erg. Een inefficiënte en koppige overheid die niet luistert naar haar bevolking, we zijn dat gewoon. We zijn er bijna trots op.

Gezondheid is verkeersleefbaarheid?

Wat echter niet door de beugel kan is dat deze politici hun kerntaak, hun grootste verplichting naar ons toe verloochenen: ze zijn niet geïnteresseerd in onze gezondheid.

Op geen enkel moment is gezondheid ook maar een heel klein beetje een argument geweest in heel het "mobiliteitsdebat".

De regering heeft het zelfs gedurfd om in het MER het begrip "leefbaarheid" te reduceren tot "verkeersleefbaarheid".

Ja, het Meccano tracé en het Oosterweel Noord tracé waren - zelfs zonder overkapping en zelfs zonder degelijk objectief onderzoek - dan wel veel beter voor de gezondheid van Antwerpen en omstreken, maar het BAM tracé is "verkeersleefbaarder" want het geeft 2 minuten theoretische tijdswinst. 

MER betekent echter wel degelijk "MILIEU EFFECTEN rapport". De effecten van infrastructuur op mens en omgeving. Niet "de tijdswinst voor vrachtwagens op weg van Polen naar Spanje".

Tactisch overkappen

En nu is de regering op gecoördineerde en bestudeerde wijze Ringland aan het kortwieken. En komt ze met een eigen overkappingsplan. Een "Strategische Overkapping". Strategisch. Want. Tja. Omdat het heeeeeeel lang duurt voor je kan spreken van een échte overkapping - als ze ooit al mogelijk zal zijn? Omdat ze - als ze écht heel de Ring willen overkappen - heel erg zwaar en lang gaan moeten lobbyen om de veiligheidsregels voor zwaar en gevaarlijk transport in tunnels te mogen negeren? Is dat strategie. Heeeeeeel lange termijn denken? Ik zou met zo’n plan alvast niet naar een ondernemer durven stappen.

En is het dan goedkoper om "strategisch" te overkappen? Of sneller? Of veiliger? Tuurlijk niet!

Maar, en weer: dat de regering kiest voor onveilig, traag en duur - al wat men onterecht de alternatieven verwijt - is nog niet zo erg. Dat ze weer iedere vorm van draagvlak schuwt? Dat zijn we gewoon. En dat ze "tactisch" en "strategisch" verwarren, ach.

Quid gezondheid?

Wat wraakroepend is: geeft dit plan ook maar een heel klein beetje perspectief op gezondheid? Nee. Zelfs hun eigen studies geven aan dat kleine overkappingen en geluidsmuren niets uitmaken, lokaal zelfs soms schadelijker zijn.

Vandaar de vraag in de titel: bent u al boos? Ja? Goed. Wie weet kunt u daar iets mee doen. Want…

  • De link tussen verkeer en gezondheid is ondertussen wetenschappelijk bewezen. Niet alleen ís er een verband, maar een oorzákelijk verband. Meer snelweg door woonwijken geeft minder gezondheid en minder levensjaren, minder snelweg door woonwijken geeft meer gezondheid en meer levensjaren. En dit is zelfs in die mate bestudeerd dat men wetenschappelijke, voorspellende uitspraken kan doen over de gezondheid van mensen in zeer lokale woon-verkeer situaties. 
  • De link tussen goed beleid en betere gezondheid is hiermee ook bewezen. 
  • En onze grondwet garandeert ons - of op zijn minst onze kinderen - het recht op een gezonde omgeving. 
  • En onze politici kunnen na al onze jaren van actievoeren niet meer zeggen "Wir haben es nicht gewusst". Ze wussen het maar al te goed.

Gezondheidszaak

Met andere woorden: het lijkt erop dat er genoeg elementen zijn om onze overheid en onze politici, voor de rechter te dagen.

Er is al een klimaatzaak, wie zal de moed en middelen hebben om een "gezondheidszaak" te starten?

Niet dat het zo geweldig is voor een democratie dat alles beslist wordt in de rechtbank. Maar als politici hun kerntaken niet meer willen vervullen, als ze met veel bravoure en domheid roepen "see you in court", tja. Dan moeten burgers het vuile werk maar doen. Want als u niet met onze kinderen inzit, wie dan wel?

Heel benieuwd welke boze burger het eerst zal zijn.

Hier een greep uit het verzamelde medisch en wetenschappelijk materiaal over verkeer en gezondheid op de website van ademloos