Het Roekeloos gedrag van laatste 3 maanden Peeters 1 dreigt Peeters 2 te nekken

kade rechteroever

In maart/april 2009 nam de regering Peeters 1 (in lopende zaken voor de verkiezingen van 9 juni) een "krachtdadig" dubbelbesluit:

  1. Antwerpen mocht een extra mobiliteit-studie betalen én het volk raadplegen.
  2. Noriant mocht een bouwaanvraag indienen voor de Wapper.

Dat was natuurlijk een dwaze combinatie. Want voor die bouwaanvraag moest een contract worden getekend met Noriant.  En vanaf dan kon Noriant enorme schadeclaims eisen als het BAM tracé het niet zou halen, want de bouwaanvraag bevond zich natuurlijk 100% op het BAM tracé. En een volksraadpleging is toch geen gratuite oefening? Dit contract werd (daarom?) in het geniep getekend - én is nog steeds niet openbaar. Maar de volksraadpleging heeft - uiteraard - het BAM tracé weggestemd.

Peeters 2 heeft dus door dit contract van 6 weken voor de verkiezingen tot een half miljard aan dreigende schadeclaim geërfd. Onvoorstelbaar roekeloos gedrag, een regering onwaardig. In deze Terzake uitzending wordt dit in enkele minuten glashelder uitgelegd.

De vraag van MP Peeters aan Europa uit 2010 was dus doorzichtige cinema om Noriant koest te houden tot na de nieuwe verkiezingen van 2011. De actiegroepen zeiden dit. Europa zei dit. De dure advocaten van MP Peeters zeiden precies hetzelfde. Peeters 2 slaagde er ook in het Oosterweel verhaal over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen.

Ondertussen startte het Europees verplichte Milieu Effecten Rapport (MER) en de afspraak met alle betrokkenen was om tot de laatste rapportering niet te communiceren - omdat er voordien toch geen duidelijke winnaar kon zijn.

De afsluiting van dit voorlaatste luik gebeurde 100% correct door de cel MER en ingenieursbureau Antea.

Maar Minister Crevits liet haar Vlaams VerkeersCentrum (VVC) zeggen dat alleen het BAM voorstel werkt. Tegen de afspraken, en bovendien foutief. De VVC berekeningen tonen dat met het BAM tracé meer vrachtwagens op de ring rijden én dat er tussen Sportpaleis en Luchtbal bijna de helft meer verkeer komt (17,500 in plaats van 12,100 voertuigen). Precies deze gegevens bleven buiten de VVC presentatie.

Ja maar, zegt VVC en minister Crevits, het BAM tracé is het enige tracé dat meer verkeer door de stad stuurt tegen 100 km per uur. MER staat voor Milieu-Effecten-Rapportering. Dit argument lijkt niet echt milieu neutraal, laat staan gezond. Zo ga je dus niet met een MER om, tenzij alleen het Grote Eigen Gelijk telt.

Nog geen week later onthult de Tijd dat Europa al meerdere keren NEE heeft gezegd tegen Peeters. De media staan er vol van. Noriant mag niet zomaar beginnen spitten. Iedereen snapt dit. Alleen Kris Peeters wil nog één keer met Europa praten. Met als ultieme ambitie het verlof te halen? En Noriant dreigt zoals voorspeld meteen met grote schadevergoedingen. De gijzeling gaat dus door en verlamt opnieuw deze regering.

Terwijl Vlaanderen én Antwerpen maar met één zorg bezig zouden moeten zijn: wat is de beste én gezondste oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop?

Dit schouwspel vraagt om een heel spoedig einde. Wie opent het parlementaire debat? Wie bepaalt de politieke verantwoordelijkheden? Wie krijgt de leiding over het vervolg? Om daarna eindelijk sereen verder te gaan met de MER.

Wim van Hees, ademloos maar niet sprakeloos.

(terzake: 1, 2, 3, 4)