Lage Emissie Zone en uiteraard daarna de ring overkappen

kade rechteroever

Het stadsbestuur heeft naar aanleiding van een idee van het vorige bestuur, besloten puntje 151 van het bestuursakkoord uit te voeren: de binnenstad wordt een Lage Emissie Zone. Oude diesels worden uit de stadskern geweerd. Tussen Singel en Schelde moeten ze betalen of een roetfilter steken. En een systeem van camera's gaat de overtreders beboeten.

Dit is de eerste keer dat een Antwerps stadsbestuur erkent dat er een gezondheidsprobleem is en dat het stadsbestuur daar iets aan kan doen. Dat kan en moet een hefboom zijn voor meer en beter. Toch, onze bedenkingen.

1: Volgens cijfers van de stad heeft hun plan een enorme impact op A gezondheid. Wij zijn sceptisch en hebben de studies en metingen opgevraagd. (Red.: Het lijkt erop dat de genoemde 60% verbetering een kunstmatig cijfer is, omdat de Ring en andere Fijnstof bronnen niet worden meegeteld. ) De diesels worden pas geweerd vanaf 30 meter van de Ring. Dit zal dus maar effect hebben als je de kathedraal nadert. Wat met de Antwerpenaren naast en buiten de Ring? Berchem, Deurne, Borgerhout, Merksem, Noord, Linkeroever? Uiteindelijk is er ook aan de kathedraal maar een paar procenten verbetering van de huidige slechte situatie. Van alle maatregelen die je in Antwerpen kan treffen, is dit volgens ondermeer de VAB de minst doeltreffende.

2: Onze Ring door de stad slikt meer dan 300.000 voertuigen per dag, waarvan 75.000 dieselvrachtwagens. Die Ring kost de Antwerpenaar volgens het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid twee jaar van zijn leven - een jaar meer dan het Vlaams gemiddelde. De schepen die de Lage Emissie Zone wil invoeren rond de kathedraal, zit in de Raad van bestuur van BAM. BAM wil niet minder maar meer verkeer op de Ring. En vindt overkapping onnodig.

3: Roetfilters breken fijn stof af tot ultra fijn stof, dat schadelijker is. We weten op dit moment niet of er een netto voordeel is van roetfilters. Hoeveel minder luchtwegontstekingen en hoeveel meer kanker en hartaanvallen? Onderzoek zal het uitwijzen.

4: Andere vervuilende stoffen, zoals benzeen, lijken niemand te storen.

5: Het aantal vervuilende wagens dat uit de stad geweerd wordt, is miniem, volgens de VAB zelfs compleet verwaarloosbaar. Het stadsbestuur doet bovendien onvoldoende om het totaal aantal wagens in de stad terug te dringen. Wat ander steden met emissiezones wel heel duidelijk doen. Een propere auto vervuilt ook.

6: Dit is het perfecte excuus om een zeer groot deel van het stadsbudget aan camera's te hangen. Wie denkt dat dit een onbelangrijk detail is voor het stadsbestuur?

Samengevat: wat doet de stad niet: de Ring overkappen en het autoverkeer in de stad beheersen. Wat doet ze wel: camera's hangen en boetes innen. Dus: de beweerde positieve effecten voor uw gezondheid kunnen haast niet anders dan overschat zijn.

Waarom dan toch positief zijn? Wel, het stadsbestuur ziet voordeel in het verwijderen van vervuilers uit de stad. Ja, je kan veel en terechte kritiek hebben op de methode - die paar diesels weren en dan zeggen "ons werk zit erop". Maar hoe dan ook: het is voor onze politici al een enorme trendbreuk.

Hopelijk zal dit stadsbestuur uiteindelijk ook de winsten en de voordelen van grote overkappingen willen inzien. Plaats voor scholen, bedrijven, stadsuitbreiding, parken, sportterreinen, ziekenhuizen, noem maar op. 

Overkappen geeft Antwerpen extra ruimte zo groot als de stad binnen Leien en Schelde. En een écht effect op onze gezondheid.