MER rapportering: waar staan we, waar gaat het om?

kade rechteroever

Ademloos doet altijd haar uiterste best om het geïnteresseerde publiek, u dus, op de hoogte te houden van het Oosterweel dossier. Daarom even deze eerder technische uitleg.

Op dit moment wordt de status quo bepaald door het ontwerp MER rapport. Op basis daarvan schrijven sommige kranten alsof de beslissing al genomen is, en/of dit nog maar een kwestie van even slikken en doorspoelen is.

Dat is helemaal niet zo.

Om redenen die nog wel bloot gelegd zullen worden is vrijdag 8 november een perslunch georganiseerd door BAM, die alleen maar zo iets doet in het nauwste overleg met de werkelijke bazen van dit theater: Kris Peeters en zijn onmiddellijke omgeving. De journalisten bleven op hun honger. Er was geen documentatie en alleen zeer gekleurde informatie.

Wat ze vertelden was dat het ontwerp MER rapport klaar is en door het studiebureau Antea afgeleverd is aan haar opdrachtgever de N.V. BAM (die na de volksraadpleging opgeheven zou worden weet u nog?). Procedureel moet dit ontwerp rapport nu voorgelegd worden aan enige tientallen adviesorganen - die het diezelfde vrijdag toegestuurd kregen.

Deze adviesorganen hebben 4 weken tijd om hun advies uit te brengen. Daarna wordt de redactie al of niet bijgewerkt door Antea. Daarna, niet vroeger dan midden december dus, gaat dit definitieve ontwerp naar de opdracht gevende cel MER. Daarna volgt de eindredactie die door de cel MER in volstrekte onafhankelijkheid zou moeten gebeuren. Dat is pas het enige, echte, MER rapport.

Deze versie wordt bij de regering bezorgd, normalerwijze in januari.

De regering heeft dan het laatste woord. Kan dan de "Oosterweelknoop" worden doorgehakt?

Niet noodzakelijk, want de MER van de A102 en R11bis zijn dan maar net gestart. En eerste lezing van het ontwerp-rapport leert dat geen enkele onderzochte oplossing robuust genoeg is zonder deze twee tangenten.

Ergo: alles wat er op dit moment geschreven wordt moet met geweldige  voorzichtigheid gelezen en beoordeeld worden.  

Ademloos kan u op dit moment geen inzage in het ontwerp-rapport geven. Dat anderen - BAM, de regering - van hun eventuele inzagemogelijkheden hiervan oneigenlijk gebruik maken is hun eigen verantwoordelijkheid. De ernst van de problematiek verdient beter. Het gaat immers voor Vlaanderen eventueel vooral over mobiliteit, maar voor de gemiddelde Antwerpenaar gaat het vooral  over onze gezondheid.

De gemiddelde Antwerpenaar sterft namelijk 3 jaar te vroeg als gevolg van verkeerspollutie, de gemiddelde Vlaming 1 jaar. Van waar dit verschil? Omdat 300.000 Antwerpenaren binnen de 1.000 meter van de ring wonen waar dagelijks meer dan 300.000 voertuigen rijden, waarvan 75.000 vrachtwagens.

Het ontwerp MER rapport plaatst de Meccano niet toevallig het beste op het beoordelingscriterium leefbaarheid. De Meccano loopt nu eenmaal niet dwars door de stad!

Wij beloven u een spoedig vervolg.
Dr. Verbeke, secretaris en Wim van Hees, voorzitter
van Ademloos