Opinie

Op zondag 30 september a.s. organiseren Ademloos en stRaten-generaal een meebrengpicknick bovenop de Craeybeckxtunnel.

Sinds juni hebben we deze picknick op onze agenda geplaatst. Deze picknick is een gezamenlijk project van stRaten-generaal en Ademloos, waarbij zich partners hebben gevoegd. De picknick is een onderdeel van onze #VK2012 campagne. Wij streven voor deze middag naar een familiale sfeer.

Zei Bart De Wever (N-VA). En "Laat de experts hun werk doen". Twee jaar voordien zei Kris Peeters (CD&V) hetzelfde. Wie gelooft die mensen nog? Wat is er gebeurd nadat het BAM tracé bij volksraadpleging is weggestemd:

In ons memorandum gezond bestuur 2012-2018 vragen wij - samengevat - drie dingen aan de partijen die onze stad en districten willen besturen:

1. Neem gezondheid op in het bestuursakkoord. Maak gezondheid meetbaar, zichtbaar en belangrijk. Want in het huidige bestuursakkoord staat gezondheid nergens. En dat hebben we spijtig genoeg gemerkt.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseren Elcker-Ik Centrum en de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal op woensdag 5 september a.s. om 20 uur in zaal Horta het eerste lijsttrekkersdebat in de stad Antwerpen.

 

De focus van het debat ligt op de thema’s die – althans volgens De Vragende Partij (website VRT) – het meest leven bij lokale verkiezingen: Mobiliteit, Milieu, Stadsontwikkeling.

Zie de Vragende Partij

 

Ademloos streeft naar een gezond verkeersplan voor iedereen in en rond Antwerpen.

En niet zomaar "ons een beetje goed voelen", maar medisch en wetenschappelijk onderbouwd en bewezen gezond. De winst zit heel concreet in jaren van ons leven en in de kwaliteit van dat leven.

Stadsbewoners hebben net zoveel recht op gezondheid als iedereen. Dit is verankerd in Europese wetgeving en is een belangrijke focus voor het WHO, omdat steden kwetsbare gebieden blijven.

Voor ons is Meccano een plan dat hierin de juiste prioriteiten en afwegingen maakt.

Patrick Janssens © Belga

Het college heeft zijn overkappingstudie getoond. Wat leren we:

  • de studie was al maanden geleden af en wordt nu pas getoond
  • overkappen kost 40 miljoen per 250 meter, 160 miljoen per kilometer. 
  • een grote overkapping dringt fijn stof en lawaai terug
  • kleine overkappingen doen dat nauwelijks
  • het BAM tracé laat drie viaducten van pakweg 280 meter overkapping toe
  • het Meccano tracé is niet onderzocht

Sorry, maar wat?

Drie bewegingen in de laatste mobiliteitsmatch op ATV (video hierboven) die u misschien waren ontgaan, maar echt uw volle aandacht waard zijn.

N-VA en SP-A spreken voor het eerst duidelijk uit: met hun BAM tracé géén volledige overkapping

Maar niet alleen daar niet. In de hoofden van deze machtspartijen is er ook rond A102 en R11bis geen duidelijke wil om dat hele tracé te overkappen.

Op zondag 17/06 heeft zo'n 1000 man betoogd tegen het BAM tracé met zijn paperclip, zijn ruimteverslindende muur van lawaai en fijn stof door onze overbevolkte en groeiende stad.

Ademloos heeft alle politieke partijen gevraagd of ze voor of tegen het BAM tracé met de paperclip waren, voor of tegen een meccano tracé in tunnels met de bijbehorende overkapte ring.

Vier partijen hebben klare taal gesproken: Vlaams Belang*, Rood, Groen en PVDA zijn pro Meccano en anti-BAM.

Schauvlieghe © Belga

Uplace... Eens temeer een absoluut dieptepunt wat betreft het non-beleid dat deze regering voert op alle vlakken.

Negatieve adviezen van specialisten? Protesten allerlei? Internationale studies die het nefast zijn van een project aantonen?

Deze regering negeert alles, liegt, bedriegt, doet voort alsof er niets aan de hand is, gesteund door een machteloos parlement dat geen enkele functie meer heeft dan het 'beleid' ondersteunen omwille van 'hogere' of 'partijbelangen'.

Pages