Overkapping Antwerpse Ring in zicht

kade rechteroever

Eindelijk is het zover: een opmerkelijke en positieve wending in het dossier van de overkapping van de Antwerpse ring. De Vlaamse overheid, het stadsbestuur en de Antwerpse actiegroepen gaan samenwerken. Die laatsten lanceerden hun campagne voor een nieuwe volksraadpleging.

De Vlaamse overheid stelde begin dit jaar een intendant aan. Zijn opdracht was sterk afgelijnd en beperkt. Hij mocht onderzoek doen naar de leefbaarheid van de plannen, maar niet naar het mobiliteitseffect. Hij mocht de overkapping van de Antwerpse ring onderzoeken zonder te raken aan de plannen voor de Oosterweelverbinding, de verbinding die de Vlaamse overheid wil aanleggen tussen de oevers van de Schelde (het zogenaamde BAM-tracé volgend) en die moet aansluiten op de Antwerpse ring. “Beslist beleid is beslist beleid”, dat bleek het ultieme argument van de overheid. Het Antwerpse mobiliteitsdebat zat daarmee muurvast. Tot er op 2 juni een persconferentie kwam.

Op de persconferentie waren de woordvoerders van de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de intendant, bevoegd minister Ben Weyts en Antwerps burgemeester Bart De Wever aanwezig. Ze kondigden aan gezamenlijk de overkapping van de zuidelijke ring te zullen onderzoeken. Een opmerkelijke en positieve wending. 

Overheid en actiegroepen onderzoeken samen overkapping

De Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur tonen zich eindelijk bereid om met de actiegroepen samen te werken en hun deskundigheid serieus te nemen. Daarbij dient natuurlijk opgemerkt te worden dat de zuidelijke ring niet de volledige ring is. 

Maar ook de zogenaamde Hollandse Knoop komt er waarschijnlijk niet. Dat ingewikkelde complex moest de Oosterweelverbinding ter hoogte van het Sportpaleis op de ring aansluiten. Die knoop zou 27 rijstroken tellen, was niet overkapbaar en niet verenigbaar met het overkappingsconcept van Ringland, waarin doorgaand en lokaal verkeer van elkaar worden gescheiden. Alle partijen zijn nu bereid om alternatieven te bestuderen. De intendant belooft dat er in plaats van de Hollandse Knoop een “Tuin van Deurne” komt, een park boven een overkapte aansluiting. 

Nieuw referendum als stok achter de deur

Op 8 juni lanceerden de actiegroepen een petitie voor een nieuwe volksraadpleging. Ze willen 75.000 handtekeningen inzamelen om een nieuw referendum af te dwingen. Een stok achter de deur voor het geval de overheid toch doorgaat met de Oosterweelverbinding, die niet compatibel is met een volledige overkapping van de ring. Er zijn eenvoudige maatregelen die snel kunnen worden ingevoerd en een grote impact hebben op de mobiliteit. Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, de aanleg van de A102 tussen Wommelgem en Ekeren (deze is aanleggensklaar), het gebruik van slim rekeningrijden voor vrachtwagens met sturing rond de stad en het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer volgens het concept van Ringland. Als dan blijkt dat een extra Scheldeverbinding nodig is, kan die noordelijker worden aangelegd, buiten de stad en de ring.

Dit artikel komt uit het maandblad Solidair van juli 2016. Abonneer je hier.

Help mee met het verzamelen van handtekeningen voor de nieuwe volksraadpleging! Alle uitleg en het nodige formulier vind je hier.

 

PVDA Antwerpen 11-07-2016
http://antwerpen.pvda.be/artikels/overkapping-antwerpse-ring-zicht-1

Tags: