Peter Vermeulen van Ringland geen kandidaat

kade rechteroever

nvdr: Het was ook maar een ideetje van CD&V, waarmee ze de competenties van Peter in de verf te zetten. De intendant moet trouwens iemand zijn die met een open visie naar alle mogelijkheden kan kijken om zo tot de beste oplossing te komen. Hij mag dus niet op voorhand beknot worden in zijn taak door enkel te vertrekken van het vermaledijde BAM-tracé.

Teken daarom de petitie via deze link.

In het plan van Ringland is er heel wat extra ruimte voor natuur en recreatie in de stad voorzien. Zo is er bijvoorbeeld een grote waterpartij naast het (nu nog drukke) verkeersknooppunt op de Plantin en Moretuslei.  Een nieuwe zomerhotspot voor de stad?

 

 

Peter Vermeulen van Ringland is geen kandidaat om dit najaar intendant te worden voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

De Vlaamse regering heeft vijf kandidaturen ontvangen van geïnteresseerden om de overkapping te begeleiden en te realiseren. Het was CD&V die Peter Vermeulen van Ringland naar voor schoof, maar hij is daar dus niet bij.

De Antwerpse architect vindt zich te veel betrokken partij.
Vermeulen en Ringland hopen wel dat ze tot de stuurgroep van de Vlaamse overheid worden toegelaten, om een optimale overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken.

ATV 28-07-2015
http://atv.be/nieuws/peter-vermeulen-van-ringland-geen-kandidaat-meer

Tags: