"Afbraakverbod voor Hoog Huis in Doel"

kade rechteroever

Vzw Casueele moet afbraakplannen voor beschermd Hoog Huis in Doel opbergen

Rechter vaardigt afbraakverbod uit in afwachting van uitspraak in… beroep

 

De advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) hebben bij de rechter zopas een verbod tot afbraak van het 17de eeuwse Hoog Huis in Doel bekomen.

Ondanks een recente uitspraak van de Raad van State die Doel opnieuw tot woongebied heeft verklaard wil de vzw die het beschermde Hoog  Huis in handen heeft gekregen het monument nog altijd afbreken en heropbouwen in Prosperpolder om het vervolgens als een soort cultuurcafé uit te baten. Daartoe had zij eerder een convenant gesloten met de Vlaamse Regering.

Vorige week stapten Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) al naar de kortgedingrechter te Dendermonde. De zaak komt volgende maand voor. Maar omdat de vzw CASUEELE te kennen gaf niet bereid te zijn om verdere werken te staken in afwachting van de uitspraak, werd er in eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gevraagd om verdere werken te verbieden. Dat is nu ook gebeurd. De vzw mag het Hoog Huis niet afbreken vooraleer er een definitief arrest is in beroep. Daarmee is de afbraak en ontmanteling die voor volgende maand gepland stond voor lange tijd van de baan.

De geplande verhuis naar Prosperpolder kaderde in plannen om van het poldergehucht een soort museumdorp te maken en werd ook gesteund door het gemeentebestuur van Beveren. EGD&P en D2020 hebben zich daar altijd tegen verzet. Zij willen dat het huidige karakter van Prosperpolder bewaard blijft. De omvorming van het authentieke gehucht tot een soort van museum- of evenementendorp zou enkel een verarming betekenen.

Voor de actiecomités is het duidelijk dat de verplaatsing sowieso niet kan doorgaan. Niet alleen omwille van de herbestemming van Doel tot woongebied. Maar ook omdat er voor het Hoog Huis geen declassering is gebeurd. Het is ook onzin om het 17de eeuwse Hoog Huis te verhuizen naar een 19de eeuwse polder waar het eigenlijk niet thuishoort. Het Hoog Huis hoort thuis in Doel en moet daar ook blijven. Met het vele geld dat de overheid opzij heeft gezet voor de afbraak en wederopbouw van het Hoog Huis kan niet alleen het pand gerenoveerd maar ook de ganse omgeving rond het Hoog Huis nieuw leven ingeblazen worden..

Doel 2020 24-03-2017

Tags: