Overkapping Antwerpse ring: 'Meccano of BAM-tracé maakt geen verschil'

kade rechteroever

De overkapping van de Antwerspe ring is zowel met het BAM- als het Meccanotracé voor de Oosterweelverbinding mogelijk, horen Antwerpse gemeenteraadsleden op een speciale zitting.

nvdr: de BAM mag z'n eigen traject komen goedpraten (zeggen dat overkapping nog wel kan), maar de mensen achter Meccano waren niet uitgenodigd. Op pagina 23 van de kennisgevingsnota MER A102/R11bis, opgemaakt door dezelfde Antea lezen we letterlijk:

UBR = Uit de ban van de Ring = plan Ringland

Op pagina 11 van de voortgangsrapportage die vandaag in het Vlaams Parlement plaats vindt:

 

Beeld: simulatie gemaakt door Ringland van een overkapte Ring ter hoogte van De Singel

De Antwerpse gemeenteraadsleden hebben woensdagavond tijdens een themacommissie duiding gekregen bij de veelbesproken plan-MER voor de Oosterweelverbinding en de andere studies die tot het Valentijnsakkoord van de Vlaamse regering leidden. Vooral de resterende overkappingsmogelijkheden van de Antwerpse ring kwamen aan bod. Afgevaardigden van het studiebureau Antea en de BAM, die de Oosterweelverbinding moet realiseren, stelden dat er op dat vlak weinig verschil is tussen het Meccano- en het Oosterweeltracé. (nvdr: maar gaven geen antwoord op de vraag waar de Ring dan wél overkapt kan worden met het Oosterweeltracé)

'Overkapping mogelijk houden'

Onder meer Groen-raadslid Wouter Van Besien vroeg zich af wat de keuze voor het Oosterweeltracé zal betekenen voor de mogelijkheden om de ring ooit te overkappen. Volgens Antea en BAM zal dat afhangen van veiligheidsoverwegingen, maar zou er nauwelijks een onderscheid zijn indien het Meccanotracé was gekozen. "De bedenkers van het Meccanotracé willen maximale overkapping bereiken door de ring uit het Europese snelwegennetwerk te halen, maar de door Vlaanderen gehanteerde tunnelnormen zijn even streng", klinkt het.

BAM-CEO Jan Van Rensbergen beloofde dat bij het verdere insleuven van de ring in het kader van de Oosterweelverbinding de wanden in ieder geval stevig genoeg zouden worden gemaakt om een overkapping alvast technisch mogelijk te houden.

Scenario's

Net als eerder in het Vlaams Parlement dook ook nu weer de discussie op rond het doorrekenen van de gekozen exploitatievoorwaarde van gedifferentieerde tol voor alle tracés. Paul Arts (Antea) herhaalde dat op basis van de uitgevoerde studies een voldoende accurate inschatting gemaakt is van alle scenario's. Hij erkende wel dat de Vlaamse regering afwijkt van het advies van de plan-MER als de tol niet voor personenwagens zou gelden. "Maar het hele tolsysteem moet nu sowieso nog verder onderzocht en uitgewerkt worden", besloot hij.
Bron: (Belga/TV)
Knack 27-03-2014
http://www.knack.be/nieuws/belgie/overkapping-antwerpse-ring-meccano-of-bam-trace-maakt-geen-verschil/article-normal-135525.html
Gazet van Antwerpen http://www.gva.be/dossiers/oosterweel/meccano-en-oosterweel-verschillen-weinig-qua-overkappingsmogelijkheden.aspx

Tags: