Portie politieke schizofrenie

kade rechteroever

De gemeente heeft een volksbevraging gehouden, 86 procent wil de E17 in Zwijndrecht overkappen. Die eis sluit aan op het project van de Antwerpse burgerbeweging Ringland. 

 

Lokale en nationale partijbelangen botsen in Oosterweel-dossier

 

Na Uplace slaat de schizofrenie opnieuw toe in de Vlaamse politiek. In Zwijndrecht zijn ze tegen Oosterweel, in Brussel zijn ze voor. Of zoiets. 'Blij zullen ze niet zijn, maar wij denken aan onze inwoners', zegt CD&V-schepen Ann Van Damme. 

 

In Antwerpen kan het niet snel genoeg gaan, in Zwijndrecht duwen ze op de rem en in Vlaanderen weten ze het niet meer. Dat is, kort samengevat, de dubbelzinnige houding van meerderheidspartij CD&V in het dossier van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Woensdagavond keurde de lokale afdeling van Zwijndrecht de bouwaanvraag voor Linkeroever af. De partij vertoefde daarmee in het ongewone gezelschap van Groen en Vlaams Belang (DM 12/1).

Maar ook N-VA zit gewrongen met Oosterweel. Toen de inwoners van Zwijndrecht enkele weken geleden werden bevraagd over de bouwplannen die voorliggen, gaf de lokale afdeling een zeer dubbelzinnig stemadvies. Enerzijds adviseerde ze om 'ja' te stemmen op de vraag of de milderende maatregelen van de Vlaamse regering volstaan. Maar tegelijk adviseerde ze ook om 'ja' te stemmen op de vraag of de gemeente een bijkomende overkapping van de E17 moet eisen. Eigenlijk is het verfrissend: lokale politici die de partijlijn opzij schuiven en hun eigen overtuiging vooropstellen. Al te vaak worden parlementsleden en lokale politici versmacht door de regels die worden opgelegd vanuit het hoofdkwartier. Zo dreigt het democratische debat helemaal te verstommen.

Zowel N-VA en CD&V reageerden gisteren dan ook trots op de zegeviering van de lokale autonomie. Toch valt het moeilijk uit te leggen, tegelijk voor én tegen iets zijn. In werkelijkheid zitten de partijenin een iets minder comfortabele positie dan ze openlijk laten uitschijnen. Zo gingen er in de dagen voor de stemming in Zwijndrecht heel wat telefoontjes over en weer tussen de lokale N-VA-afdeling en het Brusselse hoofdkwartier. "Dat waren puur informatieve gesprekken waarin we terugkoppelden over de impact van onze stem", zegt Danny Van Hove van N-VA Zwijndrecht.

Op de spits drijven

Dat sluit aan bij de druk die de afgelopen weken is uitgeoefend op burgemeester André Van de Vyver (Groen). Hij kreeg verschillende telefoontjes uit Antwerpen, zowel van N-VA als van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die het project beheert in opdracht van de Vlaamse overheid. Van de Vyver werd meermaals onder druk gezet om de stemming uit te stellen.

"Ik heb persoonlijk nog geen boze telefoon gekregen", zegt lokaal CD&V-schepen Ann Van Damme. "Blij zullen ze uiteraard niet zijn, dat kan ik me voorstellen. Maar wij proberen onze inwoners zo goed mogelijk te verdedigen. Onze leiding kijkt naar wat goed is voor Vlaanderen, wij kijken naar wat goed is voor Zwijndrecht. Soms botst dat een beetje, ja." Van Damme hoopt dat de gemeente en de BAM een compromis kunnen sluiten dat aanvaardbaar is voor de inwoners.

Het goede nieuws is dat er vandaag vanuit de BAM een uitnodiging vertrekt om rond de tafel te gaan. Het slechte nieuws is dat die gesprekken wellicht weinig zullen opleveren. In de eerste plaats omdat de BAM hier en daar wel een kleine aanpassing wil maken aan de plannen, maar niets doet aan wat Zwijndrecht écht wil: een oplossing voor de lokale hinder van de E17 en de E34.

Daarnaast is de kans reëel dat Zwijndrecht het conflict met de Vlaamse regering bewust op de spits zal drijven, waarna het dossier naar de Raad van State moet. Volgens N-VA is immers ook de groene burgemeester niet helemaal ongebonden. "Waarom denkt u dat hij er alles aan doet om Oosterweel tegen te houden?", werpt Van Hove op. "Omdat hij de spreekpop is van Wouter Van Besien." Van Besien, het Antwerps boegbeeld van de groenen, pleit voor een nieuwe aanpak in het Oosterweeldossier. "Het project kan enkel slagen als de Vlaamse regering het draagvlak in Antwerpen vergroot", waarschuwt hij.

Intussen loopt er al een zaak bij de Raad van State en hebben de Antwerpse actiegroepen voldoende handtekeningen verzameld om een volksraadpleging af te dwingen. Voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wordt het er niet makkelijker op.

Het bochtenparcours van zijn coalitiepartners CD&V en Open Vld rond Oosterweel is stilaan indrukwekkend. Als nu ook Zwijndrecht zich blijft verzetten, zal hij zich moeten beraden over zijn aanpak. "Wij blijven doorgaan", klonk het gisteren zelfverzekerd. "Er is geen alternatief. Anders blijven we nog eens vier jaar stil staan."

ANN DE BOECK
De Morgen 13-01-2017
http://www.demorgen.be/plus/portie-politieke-schizofrenie-b-1484268603940/

 

 

Tags: