RAAD VAN STATE SPREEKT ZICH UIT OVER HET GRUP HAVENONTWIKKELING LINKEROEVER

kade rechteroever

Na Oosterweel gaat nu ook het volledige GRUP Afbakening Haven van Antwerpen op de schop 

De auditeur bij de Raad van State heeft geadviseerd om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het zogenaamde moeder-GRUP dat dateert van april 2013) te vernietigen.  Het advies heeft betrekking op de procedure die werd ingesteld door Doel 2020 en houdt in dat alle gebieden van dat GRUP op de Linkerscheldeoever die ontwikkeld (moeten) worden als zogenaamde robuuste "natuur" vernietigd moeten worden (Prosperpolder Zuid, Doelpolder, Nieuw Arenberg en Grote Geule).  Enkele weken geleden werd ook al het reparatie-GRUP met daarin de Saeftinghezone vernietigd.  Het advies van de auditeur wordt bijna steeds gevolgd.  Daarmee is het volledige GRUP (zo goed als) finaal over and out.
Doel 2020 

 

RAAD VAN STATE SPREEKT ZICH UIT OVER HET GRUP HAVENONTWIKKELING LINKEROEVER

Op 20 december 2016 meldde de Raad van State haar uitspraak over het GRUP havenontwikkeling Linkeroever (2014). Dit betekent dat grote delen van de recente ruimtelijke bestemmingen op de Linkerscheldeoever vernietigd worden, behalve de natuurgebieden en het Logistiek Park Waasland.


Wat ging vooraf?

In het GRUP 'havenontwikkeling Linkeroever' van oktober 2014 is opgenomen hoe de overheid proactief natuur dient te ontwikkelen op de Linkerscheldeoever, telkens voorafgaand aan projecten van havenontwikkeling. Maar het Europees Hof van Justitie oordeelde in juli 2016 dat natuur die nog niet gerealiseerd is op het moment van de vaststelling van het GRUP, niet in aanmerking genomen mag worden bij de beoordeling van de impact van dat GRUP op natuur.

De Raad van State volgt deze visie nu en vernietigt daarom het GRUP 'havenontwikkeling Linkeroever' grotendeels. Concreet wil dit zeggen dat volgende gebieden nu weer de ruimtelijke bestemming van het Gewestplan van 1978 krijgen. De ontwikkelingszone Saeftinghe (inclusief Doel-centrum) wordt woongebied, de rondliggende zone wordt landbouwgebied.. Prosperpolder-dorp en delen van de Muggenhoek worden buffergebied. En Nieuw Arenberg wordt landbouw/havenuitbreidingsgebied.

Op de kaart hieronder is weergegeven welke ruimtelijke bestemmingen nu geldig zijn.

 

 

 

Gedetailleerde informatie over de bestemming van de verschillende gebieden op Linkerscheldeoever vindt u op de website Ruimte Vlaanderen bij GRUP - afbakening Zeehavengebied Antwerpen - havenontwikkeling linkeroever.

Hoe gaat Vlaanderen met dit arrest om?

Het arrest bevestigt het principe dat verdere havenontwikkeling enkel mogelijk is op voorwaarde dat er eerst elders natuur gecreëerd wordt. De Raad van State heeft dus geen probleem met dat principe, wel met de procedurele toepassing ervan in het GRUP havenontwikkeling Linkeroever.

Ondertussen nam de regering in juli 2016 de startbeslissing voor het complex project 'realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen'. In dit complex project kan de Vlaamse Regering beslissen over de beste manier en locatie om extra containerbehandelingscapaciteit te voorzien, ook los van de huidige vernietiging van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever.

Voor de ontwikkelingen op LSO die ruimer gaan dan de extra containerbehandelingscapaciteit van het complex project, wordt gewerkt aan een vernieuwde strategische visie voor het havengebied. De resultaten van het complex project zullen daar mee in opgenomen worden.

Via het complex project en, op langere termijn via de vernieuwde strategische visie, kan de Vlaamse Regering nieuwe beslissingen over de verdere ontwikkeling van het havengebied en omgeving nemen.

En wat met de Rechterscheldeoever en de natuurgebieden op Linkerscheldeoever?

Op dinsdag 11 oktober 2016 meldde de Raad van State dat ze het laatste vernietigingsverzoek tegen het GRUP, deel Rechterscheldeoever (RSO), verworpen heeft. Eerder had de Raad al alle eerdere andere verzoeken tegen het GRUP voor RSO afgewezen. Het staat nu vast dat het GRUP op de Rechterscheldeoever van kracht zal blijven. Dat betekent onder andere de bestemming van het Logistiek Park Schijns als havengebied, van de Ettenhovense Polder als landbouwgebied en van Opstalvallei fase 2 als natuurgebied.

De natuurgebieden op LSO zijn opgenomen in het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (AZA). Dat is het oorspronkelijke GRUP uit 2013, waarvan het GRUP havenontwikkeling Linkeroever uit 2014 - dat nu vernietigd werd - alle ruimtelijke bestemmingen behalve natuur, hernomen had.

Voor het GRUP AZA lopen nog een aantal vernietigingszaken, waarin de Raad van State nog uitspraak moet doen.

De eerste uitspraak wordt verwacht voor de zaak die de gemeente Beveren aanhangig maakte. De auditeur bij de RvS oordeelt dat de verdwijning van Ouden Doel en Rapenburg onvoldoende onderzocht is in het planMER dat aan de basis van het GRUP ligt. Daarom adviseert hij om het GRUP AZA gedeeltelijk te vernietigen, met name een vernietiging beperkt tot de beide gehuchten.

Daarnaast lopen er andere verzoekschriften tegen het GRUP AZA, ingediend door Doel 2020, een aantal landbouwers, de Polder van het Land van Waas, de gemeente Sint-Gillis-Waas, Electrabel en FANC. Voor deze zaken heeft de auditeur tot nog toe geen verslag uitgebracht.

 

Ruimte Vlaanderen 20-12-2016
http://www.mow.vlaanderen.be/sph/antwerpen/2016-12-23-nieuws.php

Tags: