sp.a vraagt volledige overkapping Ring en snelle maatregelen tegen fileleed

kade rechteroever

Vandaag kondigde De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen aan dat ze gaan samenwerken voor de overkapping van het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring. sp.a is tevreden dat de Vlaamse regering en de stad Antwerpen de uitgestoken hand van de actiegroepen hebben aangenomen. 

‘Het is meer dan tijd om tot een breed gedragen en duurzame oplossing te komen voor de Antwerpse Ring. Dat de actiegroepen nu eindelijke mee worden betrokken is positief’, zegt Antwerps sp.a-fractievoorzitter Kathleen Van Brempt, die afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad al opriep om over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Het mag echter niet bij het zuidelijke deel van de Ring blijven. ‘Wij nemen geen vrede met een halve overkapping. Voor sp.a is de overkapping er voor elke Antwerpenaar, en dus ook voor wie in het noorden van de stad woont.’

Een volledige overkapping van de Ring is van cruciaal belang voor de leefbaarheid  van de stad. Maar sp.a roept de Vlaamse regering ook op om korte termijn al maatregelen te nemen om het fileleed aan te pakken. De afgelopen drie jaar zijn de files in de Antwerpse regio met 30 % toegenomen. 

‘Door het doorgaand vrachtverkeer uit het noorden (A12 en E19) richting Linkeroever te verplichten om door de Liefkenshoektunnel te rijden, zoals sp.a al eerder voorstelde, halen we 8.000 vrachtwagens per dag uit de Kennedytunnel en van de Ring. Dat is goed voor de aanpak van de files, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit’, zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). ‘Ook het verlagen van de snelheid op de Ring, het invoeren van een systeem van spits-mijden zoals in Rotterdam, en investeren in een voorstadnet dat treinreizigers uit een regio van 20 km in 20 minuten naar Antwerpen brengt, kunnen de files op korte termijn inkorten. Dat zijn allemaal maatregelen die snel kunnen worden genomen, en die in het buitenland hun nut hebben bewezen. sp.a hoopt dan ook dat de Vlaamse en federale regering snel in actie komen.’

sp.a Antwerpen 02-06-2016
http://stadantwerpen.s-p-a.be/Antwerpen/spa-vraagt-volledige-overkapping-ring-en-snelle-ma/

Tags: