Studie vernietigend voor Ringland: meer files en meer sluipverkeer

kade rechteroever

Een nieuw plan-MER (milieueffectrapportage) is erg kritisch voor Ringland, het alternatieve project voor de mobiliteit in Antwerpen. Volgens de studie zouden de plannen leiden tot meer files en meer sluipverkeer. Ringland scoort een flink stuk slechter dan het door de Vlaamse regering besliste Oosterweel. Dat schrijft De Standaard en het bericht is aan onze redactie bevestigd.

Vooreerst, mocht u de draad kwijt zijn, hoe staat het intussen met de Oosterweelplannen? De Vlaamse regering heeft beslist om het Oosterweeltracé (ook BAM-tracé genoemd) uit te voeren, waarbij de ring gesloten wordt dicht bij de stad. Tegelijk onderzoeken de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de actiegroepen (waaronder Ringland) en de overkappingsintendant de overkapping van de zuidelijke Antwerpse ring.

Ringland ijvert echter niet alleen voor een overkapping van die zuidelijke ring. De burgerbeweging wil ook een alternatief tracé voor Oosterweel, meer naar het noorden en verder van de stad, net als de andere actiegroepen Ademloos en stRaten-Generaal (zie kaartje onderaan). Daarnaast stelt Ringland een scheiding voor van het doorgaande en het stedelijke verkeer in de tunnels, en een andere aanpak van de drukke knooppunten.

Het onafhankelijke studiebureau Transport&Mobility Leuven (TML) heeft de Ringland-plannen nu onderzocht in een plan-MER. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. De conclusies zijn erg negatief voor Ringland. Volgens TML zullen de files toenemen, net als het sluipverkeer door de stad. De Kennedytunnel zou overbelast worden. En ook over de veiligheid en de logica voor gebruikers zijn er opmerkingen. De problemen worden "onoplosbaar" genoemd.

Het plan-MER werd eigenlijk opgestart naar aanleiding van de mogelijke bouw van de bypass A102-R11bis, die Ekeren via Wommelgem en Mortsel met de E19 in Wilrijk moet verbinden. Ook dat project wordt geconfronteerd met erg kritische bemerkingen en zal wellicht op de lange baan worden geschoven.

 

 

Bittere pil

Kortom, de Ringland-plannen scoren slechter dan Oosterweel. Dat is een bittere pil voor de organisatie, die momenteel handtekeningen aan het verzamelen is om een nieuw referendum af te dwingen over het Oosterweeltracé. Er loopt ook een procedure bij de Raad van State. Het slechte plan-MER verzwakt hun onderhandelingspositie.

De voorstanders van Oosterweel, zoals de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur, zullen dan weer tevreden zijn. Voor alle duidelijkheid: het overkappingsverhaal, dat dankzij Ringland populair is geworden, verdwijnt niet. Intendant Alexander D'Hooghe zet zijn werk daarover voort.

 

stRaten-Generaal verdedigt alternatief tracé

Actiegroep stRaten-Generaal merkt op dat Ringland in de studie onderzocht werd in combinatie met de Oosterweelverbinding, het besliste beleid van de Vlaamse regering, en niet met haventracé en de A102, wat de actiegroepen willen. De cijfers over de ontlasting van de Antwerpse ring bij een scenario met haventracé en A102 (zonder Oosterweelverbinding) zijn goed volgens het rapport, aldus stRaten-Generaal.

Joris Truyts
VRT Nieuws 06-09-2016

Milieu-effectenrapport vernietigend voor Ringland

VRT Nieuws 06-09-2016
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.46654

 

Tags: