Moet milieu-effectenrapport Oosterweel overgedaan worden?

kade rechteroever

Kan je als Vlaamse regering één minister de vermoorde onschuld laten spelen bij de vaststelling dat de labotests niet stroken met de realiteit en de andere (Weyts) laten beweren dat je al wist van dat bedrog en het MER er echt wel rekening mee hield? Is wat voor verdediging moet doorgaan niet eerder een schuldbekentenis?

 

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.
Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten.
Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vraagt de Vlaamse regering om de milieueffectenrapporten (MER) van procedures zoals Uplace, de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Grote Ring te herberekenen. Dat is volgens hem nodig omdat in die rapporten geen rekening werd gehouden met de veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen door dieselwagens.

"Heel ons beleid is gebaseerd op gegevens die sinds de bekentenis van Volkswagen foutief blijken te zijn", reageert minister Schauvliege in Het Nieuwsblad. "We werden bewust bedrogen. Ook wij vragen ons af of er geen herberekeningen nodig zijn." Ze benadrukt wel dat in de MER's nog veel andere factoren meespelen.

Volgens Straten-Generaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, zijn de berekeningen in de milieueffectenrapporten gebaseerd op voorspellingen over hoe schoon de technologie zal zijn van dieselwagens in de toekomst. De uitstootgegevens waarop de berekeningen gebaseerd zijn, blijken nu te optimistisch, zegt ook Manu Claeys (foto in tekst) aan VRT Nieuws. "Men heeft dat geëxtrapoleerd naar de toekomst en die auto's zouden nog verbeteren. Maar als je nu moet starten van een slechtere basis, dan zal het resultaat ook slechter zijn en dan zullen die luchtkwaliteitskaarten ook slechter zijn. Ze hebben zich rijk gerekend, daar komt het op neer."

Toch gaat de actiegroep voorlopig geen juridische stappen ondernemen om de milieueffectenrapporten te laten overdoen. "Ik hoop dat de Vlaamse regering er zelf wil naar kijken in plaats van dat mensen dat juridisch zouden moeten gaan afdwingen."

"Milieueffectenrapporten gebaseerd op reële metingen"

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) klopt het niet dat er mogelijk problemen zijn voor de grote infrastructuurwerken. Weyts zegt dat de milieueffectenrapporten gebaseerd zijn op reële metingen van vandaag. "Die rapporten worden gebaseerd op de reële uitstoot, niet op basis van wat Volkswagen op papier zet. Sommigen willen echt alles gebruiken om stokken in de wielen te steken, om te verhinderen dat we de Antwerpse mobiliteitsknoop zouden aanpakken, maar in deze is dat echt geen argument."

Dat benadrukt ook de woordvoerster van het project Uplace in Machelen. "Het rapport is gebaseerd op reële metingen van uitstoot en de projecties zijn zelfs strenger of pessimistischer. Het rapport is niet gebaseerd op cijfers van autoconstructeurs of testresultaten die mogelijk niet met de realiteit overeenstemmen." De recente berichtgeving rond de dieselwagens heeft volgens Uplace dan ook geen impact op de relevantie van het MER.

Moet milieu-effectenrapport Oosterweel overgedaan worden?


klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken

http://deredactie.be/permalink/2.41183?video=1.2456741

Welke invloed heeft Volkswagenschandaal op Oosterweel?

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41179?video=1.2456428

 

Ben Weyts: "Minister Schauvliege doet dat goed"

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) denkt niet er een nieuw milieu-effectenrapport moet komen voor Oosterweel. "Dit gebruiken als een nieuwe stok om in de wielen te steken, dat houdt weinig steek", aldus Weyts.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.41181?video=1.2456670

 

Van Parys (Antea): niet de catalogusgegevens worden gehanteerd, maar factoren van 3.5 tot 4 keer meer


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41179


Stijn Janssen (VITO): we weten al langer dat die auto's reëel meer uitstoten dan tijdens de testen

http://deredactie.be/permalink/2.41179?video=1.2456428

 

Crevits (over Oosterweel): "Veel te vroeg voor hoogdravende verklaringen"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is van oordeel dat de regeringen in ons land "zorgvuldig moeten handelen" na het schandaal dat losgebarsten is rond de fraude met uitstootgegevens van VW-dielseauto's.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.41181?video=1.2456601

 

Bjorn Rzoska: "Ben benieuwd of Oosterweel er ooit zal komen"

Groen en N-VA zijn het duidelijk oneens als het gaat over de toekomst van het Oosterweelproject. Bjorn Rzoska (Groen) stelt zich vragen bij de parameters die gebruikt zijn om de uitstoot te meten in het milieu-effectenrapport. Volgens Matthias Diependaele (N-VA) "wringt de oppositie zich in alle bochten om de mobiliteit rond Antwerpen niet opgelost te krijgen".

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.41181?video=1.2456515

VRT Nieuws 30-09-2015

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41179 en http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41183
 

Tags: