Probeer-actie ov trekt eenderde van de deelnemende automobilisten over de streep

kade rechteroever

Ruim eenderde van de deelnemende automobilisten aan de actie Kom op! Neem het OV gebruikt nog steeds wekelijks het OV voor de woon-werkreis. Dit blijkt uit onderzoek onder 240 oud-deelnemers aan de actie.

Maastricht Bereikbaar ontwikkelde de actie Kom op! Neem het OV in het voorjaar van 2014. Met de actie konden autoforensen vier weken gratis het OV proberen voor de woon-werkreis. Als het OV goed bevalt en de werknemer aangeeft serieus van plan te zijn over te stappen, mag de werknemer nog vier weken gratis het OV gebruiken. In deze tweede vier weken ontvangt de werknemer een abonnementsadvies (op basis van de OV-reizen in de eerste vier weken) en regelt de werknemer vervolgens de overstap naar het OV met z’n werkgever of zelf.

Om inzicht te krijgen in het langetermijneffect van de probeeractie vroeg Maastricht Bereikbaar deelnemers een jaar naar hun reisgedrag op dat moment. Van alle deelnemers gaf 56% na de probeerperiode van vier weken aan een overstap naar het OV te overwegen. Zij maakten vervolgens gebruik van nog eens vier weken gratis het OV proberen.

Uit het onderzoek blijkt dat 36% van de deelnemers aan de actie een jaar na deelname nog minimaal wekelijks het OV gebruikt. Hierin is duidelijk een verschil te zien in deelnemers die alleen deelnamen aan de eerste vier weken van het probeeraanbod en deelnemers die twee keer vier weken hebben afgenomen. Van de eerste groep gebruikt nog 22% wekelijks het OV, terwijl bij de deelnemers die ook de tweede vier weken doorgingen 47% na een jaar nog wekelijks het OV gebruikt.

Degenen die nog wekelijks het OV gebruiken doen dat vooral omdat ze geen last van de files en sneller reizen dan met de auto, tot rust kunnen komen en comfortabel reizen (geen stress) en geen parkeerproblemen en parkeerkosten hebben. Oud-deelnemers die het OV niet meer gebruiken, geven als redenen aan dat de kosten te hoog zijn of dat de OV-reis niet goed aansluit bij de werktijden. Daarnaast noemen ze ook als argumenten om het OV niet meer te gebruiken dat de auto gemakkelijker is – bijvoorbeeld door de gezinssituatie (het ophalen/wegbrengen van kinderen) – of dat ze ondertussen op een andere slimme manier reizen (carpoolen, fiets of e-bike).

 

Maastricht Bereikbaar concludeert dat vooral het laatste argument ervoor pleit ervoor dat het zich loont om verschillende probeeracties (voor OV, e-bike, carpoolen) voor verschillende vormen van slimme, duurzame mobiliteit aan te bieden. Zo kunnen automobilisten een goede keuze maken voor de alternatieve manier van reizen die het best bij hen past. Het geven van een vervolgaanbod na een probeeractie vergroot de kans op structurele gedragsverandering.

Inmiddels is de actie Kom op! Neem het OV omgedoopt tot Ontdek het OV en hebben vanaf medio 2014 tot nu ruim 700 werknemers gebruik gemaakt van de probeeractie. De actie loopt nog steeds voor werknemers van partners van Maastricht Bereikbaar (www.maastrichtbereikbaar.nl).

Verkeersnet 18-07-2016
http://www.verkeersnet.nl/19653/probeer-actie-ov-trekt-eenderde-van-de-deelnemende-automobilisten-over-de-streep/

Tags: