Publicatie NEC richtlijn: nationale programma's en gevoelige bevolkingsgroepen

kade rechteroever

knap werk van de Gezinsbond! 

 

De NEC richtlijn is een feit. Nadat het Europees Parlement het politiek compromis van de Raad had aangenomen, heeft de Raad dit op 8/12 bekrachtigd. De richtlijn werd op 17 december in het publicatieblad gepubliceerd. Lidstaten dienen deze om te zetten tegen 1 juli 2018 (zie bijlage p.15)

Childproof heeft geijverd via de verschillende standpunten, persberichten en brieven aan Europarlementariërs voor een betere bescherming van kwetsbare groepen, met name kinderen, wat geleid heeft tot de volgende paragraaf in de preambule van de NEC richtlijn:

 
(20) Bij het opstellen van de nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging dienen de lidstaten rekening te houden met beste praktijken voor de aanpak van onder meer de meest schadelijke verontreinigende stoffen binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn met betrekking tot gevoelige bevolkingsgroepen.


 
Als het nationaal programma opgesteld gaat worden moet dus rekening gehouden worden met de Kindnorm.

http://www.omgevingsrecht.be/opinie/kindnorm-op-naar-een-kindvriendelijker-beleid

 


 

 

AttachmentSize
PDF icon http___eur-lex.europa.pdf508.89 KB

Tags: