Reactie Bond Beter Leefmilieu op onthullingen over software-updates Opel: “Bevoegde ministers moeten heft in handen nemen”

kade rechteroever

Het VRT-journaal onthulde vandaag dat Opel (waarschijnlijk) software-updates doorvoert om de NOx-emissies van Opel Zafira’s die zich al in het verkeer bevinden, drastisch te verminderen. Bond Beter Leefmilieu vraagt de bevoegde ministers van Leefmilieu en Mobiliteit om uit te klaren wat er aan de hand is. Mathias Bienstman van BBL: “Het is de taak van de ministers om de autoproducenten samen te brengen en een initiatief te nemen om de NOx-emissies van dieselwagens die al in gebruik zijn, te verbeteren. Maar dat moet in alle openheid gebeuren, met respect voor de rechten van de consument.” 

Of de actie van Opel een gecoördineerde operatie is en of ze geheim wordt gehouden om imagoschade te voorkomen, is voorlopig onzeker. Wat dankzij de reportage wel duidelijk is: een eenvoudige software-update kan de giftige NOx-emissies bij bestaande dieselwagens meer dan halveren. Die update zou de motorprestaties weliswaar licht negatief beïnvloeden.

 

Europese normen maken bestaande vervuiling niet ongedaan
“De bevolking en onze overheden hebben er alle belang bij dat autoproducenten alles doen wat technisch mogelijk is om schadelijke emissies van bestaande dieselvoertuigen terug te dringen. De emissienormering van Europa richt zich (voorlopig) enkel op nieuwe voertuigen en maakt de vervuiling van het bestaande wagenpark niet ongedaan,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. 

 

Ministers en autobouwers kunnen die vervuiling wel aanpakken
“Daarom is het nu aan de bevoegde ministers van Leefmilieu en Mobiliteit om in actie te schieten en initiatief te nemen. Zo kunnen zij de luchtkwaliteit verbeteren, de gezondheidsschade door vervuiling verminderen en de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2) halen. Maar een dergelijke operatie moet wel in alle transparantie gebeuren, met respect voor de rechten van de consument. Het is aan onze overheden om ervoor te zorgen dat win-winoplossingen voor het milieu en de consument het halen," besluit Mathias Bienstman.


Bond Beter Leefmilieu 18-01-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/957

Tags: