Ruimtelijk beleid heeft belangrijke linken met welzijn en gezondheid

kade rechteroever

Het is goed dat één van de strategische doelstellingen uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verbanden legt met welzijn en gezondheid.

In zijn advies wijst de raad erop dat welzijn en gezondheid veel minder aan bod komen in de verdere uitvoering van die doelstellingen. Als de Vlaamse Regering het ruimtelijk beleid op een geïntegreerde manier wil aanpakken, dan is het cruciaal dat ook in de concrete beleidsmaatregelen linken worden gelegd tussen ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, zorg en welzijn, lokaal beleid, economie, mobiliteit, …

Bovendien moet er nog meer worden nagedacht over hoe we de ruimte, wijken en infrastructuren kunnen ontwikkelen zodat ze bruikbaar zijn voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen.

Lees het advies
 

SAR WGG 09-03-2017
http://us1.campaign-archive2.com/?u=2a10973bce56b27b8b87dc1e2&id=5cd8193476&e=1c936635cb

Tags: