SAMGA-silo's moeten blijven! Ban de Breekhamer!

kade rechteroever

Waarom dit belangrijk is

De SAMGA‐silo's zijn monumenten die uniek zijn in Europa. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de sociale en economische geschiedenis van de Antwerpse haven. 
Ze vandaag slopen, zou een daad van zinloze barbarij zijn, de silo's staan in niemands weg. Laat de overkappingsintendant in zijn opdracht het Oosterweel‐knooppunt meenemen!  
 
 

Tags: