September ambitie: zo dicht mogelijk bij 40.000 handtekeningen!

kade rechteroever

Beste sympathisanten van de tweede volksraadpleging 
Waarde stadsgenoten 

Dit wordt pas de vierde 'mailbrief' over de tweede volksraadpleging over de Oosterweel Verbinding, wat een koosnaam is voor het BAM-tracé.

Want sinds meer dan 10 jaar woedt een zeer ongelijke strijd tussen de drie opeenvolgende Vlaamse regeringen die onverstoorbaar doorgingen met hun grote project: de kleinste sluiting van de Antwerpse Ring, 'rechtendeure' van Zwijndrecht naar de Luchtbal.

Dat daar een St.Annabos ligt van 100 hectare geen probleem. Dat daar een historisch Noordkasteel ligt, geen probleem.
Dat daar een monumentale zeevaartschool staat, geen probleem.
Dat daar historische graansilo's staan als een baken van het begin van de stad geen probleem, die slopen we toch even.
Dat daar dan een gigarotonde komt voor tienduizenden auto's en camions per dag geen probleem.
Dat dat op een paar honderd meter tot een goeie kilometer komt te liggen van de duurste woontorens en de hipste nieuwe cultuuromgeving van Antwerpen, geen probleem.
Dat de dag na de te mijden opening van het BAM-tracé de bewoners van het Eilandje, de Cadix wijk, de Dam, Antwerpen Noord tot aan het Rivierenhof én de Linkeroever ontzet wakker zullen worden van de explosie van lawaai? Geen probleem.
Dat het fijn stof langs het hele BAM-tracé dreigt toe te nemen geen probleem.
Dat het aantal voertuigen op het BAM tracé ter hoogte van het Sportpaleis zal groeien van 12.000 in het spitsuur nu, naar 19.000 na opening geen probleem.
Want volgens de mobiliteitsdeskundige van MER, is dat de beste oplossing voor het mobiliteitsprobleem van Antwerpen: de gemiddelde automobilist wint immers ca 2 minuten om Antwerpen te doorkruisen, mits geen files.

Mogen wij u voorstellen: een mobiliteitsplan van deze drie opeenvolgende Vlaamse regeringen, nu al volstrekt achterhaald in het hedendaagse mobiliteitsdenken. Massale hoeveelheden doorgaand verkeer leidt men immers om de stad en niet door de stad.

Om deze redenen ontstonden er in dezelfde beschreven periode, drie Antwerpse burgerbewegingen: stRaten-generaal, Ademloos en Ringland.
Wij dus, gesteund door de burgers van Antwerpen.
Wij stelden deze problematiek.
Wij organiseerden honderden info-avonden.
Wij organiseerden de eerste volksraadpleging, die wij overtuigend wonnen.
Wij deden onderbouwde studies naar alternatieven dank zij uw financiële bijdragen.
Bij gebrek aan zinvolle dialoog ligt ons dossier nu bij de raad van state. Als een zwaard van Damocles boven het BAM-tracé.
Daarom doet de Vlaamse regering een uiterste inspanning de ongewenste feiten te scheppen, nl het doordrukken van haar BAM-tracé.

Onze tweede volksraadpleging is hierin een niet te missen schakel.
Wij dienen ruimschoots aan de eisen te voldoen een volksraadpleging te kunnen organiseren bij aanvraag van de bouwvergunning.
Daarom kan onze doelstelling niet lager zijn dan 75.000 handtekeningen in de komende herfst.
We zijn goed onderweg. Vele tientallen vrijwilligers zijn iedere week in de weer. De 'machine' is geolied. De mayonaise pakt. Wij sloten deze week af met meer dan 28.500 handtekeningen. Wij gaan vol overtuiging naar de 40.000 per einde september.

Via deze link vindt u alle nuttige informatie: het printklare formulier, de evenementen, de inleverpunten, het adres van de volgende vrijwilligersvergadering. Kortom, draag uw steentje bij, oh wakkere burgers van onze stad.

Met strijdlustige groet,

Wim van Hees, Ademloos
Manu Claeys, stRaten-generaal
Peter Vermeulen, Ringland

07-09-2016

Tags: