Sint Annabos moet blijven, geen slibstort!

kade rechteroever

Onze gezondheid komt in gevaar, tenminste als de plannen voor Oosterweelverbinding ook echt worden uitgevoerd. Dat is de waarschuwing die we van de actiegroep "Ban de Bijl" krijgen.

ATV-21-09-2016
http://atv.be/nieuws/video-protest-tegen-bagger-34511

 

Bericht van Ban De Bijl:

SINT ANNABOS BLIJFT! GEEN BAGGERSTORT!

De actiegroep Ban de Bijl-Sint-Annabos voert vandaag actie tegen de plannen van de Vlaamse regering en de BAM om het Sint-Annabos te kappen en het in te richten als een stortplaats voor giftige baggerspecie.

Voor de aanleg van de Oosterweelverbinding volgens het BAM-tracé dreigt het meer dan 100ha grote Sint-Annabos te worden gerooid. Het bos zou plaats moeten maken voor een tunnelmond, een werfzone en een stort voor giftige baggerspecie.
3 miljoen m³ bagger uit de sleuf bestemd voor de tunnel-elementen zou, vermengd met 18 miljoen m³ Scheldewater, op de gronden van het gekapte bos worden gespoten. Alleen ongeroerde grond, veen, klei wordt aan land gebracht, dixit de BAM. Het slib zou onmiddellijk worden teruggestort. Die techniek kan echter op deze locatie niet worden gebruikt. Dagelijks dumpen immers 3 schepen een lading baggerspecie, afkomstig van de uitdieping van de Schelde, op uitgerekend de plaats waar de baggerwerken voor de tunnelmond zouden plaats hebben. De zgn. “gescheiden afname” is hier onmogelijk
Een stort voor giftige baggerspecie zou ernstige gezondheidsrisico’s meebrengen. In de sedimenten van het Scheldeslijk is een historische vervuiling opgestapeld, die best onaangeroerd blijft. Bij het uitbaggeren wervelen deze sedimenten op en verspreidt vervuild slib zich zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Het opgewervelde slib kan stroomafwaarts tot voorbij de Nederlandse grens stromen, en stroomopwaarts tot aan Temse. Dat betekent meteen een water- en bodemvervuiling over een belangrijk gebied van de Zeeschelde.
Door het baggeren van de sleuf komen kankerverwekkende PCB’s (PolyChloorBifenyl) en zware metalen vrij uit het slib. Deze komen in de voedselketen terecht en “besmetten” planten, weekdieren en vissen.

De aan land gebrachte baggerspecie geeft ook extra zorgen voor mens en milieu.
Bij het opdrogen van de baggerspecie worden fijne slibdeeltjes door de wind verspreid, over een zeer grote oppervlakte.
De zware metalen in het slib worden opgenomen in de bladeren van de geplande “nieuwe aanplantingen”.Verder blijven zware metalen “hangen” in stofdeeltjes en kunnen ze worden ingeademd of ingeslikt via voedsel. Vooral (kleine) kinderen zijn gevoelig voor dergelijke blootstelling aan zware metalen.

Nochtans zijn er tal van alternatieve locaties –in het havengebied zelf of net erbuiten- om de baggerspecie te storten. Een twintigtal… Zonder milieuvernietiging of gevaren voor de volksgezondheid.

Het dumpen van baggerslib is overigens een achterhaalde techniek. Geotubes en electrostatische slibfiltering, het gebruik van baggerspecie (vermengd met pozzola) voor de aanleg van dijken en wegen, mechanische en biologische behandeling van bagger: de Best Available Techniques moeten het hier afleggen tegen de milieuvernietigende lagunering…

https://www.facebook.com/bandebijl/?fref=ts

Tags: