Stoken met hout grotendeels verantwoordelijk voor fijnstof

kade rechteroever

Stoken met hout is een onderschatte bron van fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Vooral in de winterperiode is dit een probleem omdat dan meer mensen hun huis verwarmen met hout of houtpellets.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal vanaf komende winter de Vlaamse bevolking waarschuwen wanneer de luchtkwaliteit te slecht is om met hout te stoken. Ook de stad Antwerpen lanceert een sensibiliseringscampagne om de Antwerpenaars bewust te maken van de nadelen van stoken met hout.

4 uur stoken met hout hetzelfde als met de auto van Brussel naar Wenen

Uit cijfers van de VMM blijkt dat in Vlaanderen de helft van de uitstoot aan PM2.5 (fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer) en meer dan 30% van de uitstoot aan PM10 (grovere fractie van fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer) te wijten is aan de verbranding van hout(pellets) door huishoudelijke verwarming. Dit betekent dat verwarmen met hout, zeker in de winterperiode, in absolute cijfers meer fijnstof veroorzaakt dan wegverkeer. De VMM berekende dat 4 uur verwarmen met een houtkachel evenveel fijnstof uitstoot als een personenwagen die van Brussel naar Wenen rijdt.

Stoken met hout veroorzaakt naast fijnstof ook andere schadelijke stoffen zoals dioxines en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, die bijvoorbeeld ook te vinden zijn in zwartgeblakerd vlees op de barbecue). Dioxines tasten het hormoon- en immuunsysteem aan, PAK's zijn kankerverwekkend. Verwarmen met hout of houtpellets is daarom zeer nadelig voor de lokale luchtkwaliteit zowel binnen als buiten. Aangezien mensen een groot deel van hun leven binnenshuis doorbrengen kan de opstapeling van schadelijke stoffen daar zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Vanaf de komende winter zal de VMM de bevolking waarschuwen wanneer de luchtkwaliteit slecht is en er te veel fijnstof in de lucht hangt. Op deze dagen adviseert Vlaanderen dan om niet met hout of houtpellets te verwarmen.

"Als stad moeten we werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Dat doen we op alle fronten; in de haven, de industrie, het verkeer, maar dus ook in de huishoudens. Het particulier stoken met hout is erg vervuilend en verdient dan ook alle aandacht", stelt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud

Stoken met hout draagt erg toe tot de luchtvervuiling

In Antwerpen wordt er in vergelijking met de rest van Vlaanderen iets minder met hout gestookt. Volgens een studie van de VMM uit 2012 in het meetpunt in Borgerhout veroorzaakt stoken met hout tijdens de winter 8% van de totale PM10-concentraties in Antwerpen. Aangezien door het intensieve verkeer in de stad de fijnstofconcentraties al hoog zijn, is het ook in Antwerpen belangrijk de fijnstof-uitstoot door houtverbranding zo laag mogelijk te houden. De stad zal vanaf komende winter de Antwerpenaars bewust maken van de nadelige gevolgen van verwarmen met hout. Daarnaast zal op basis van de luchtkwaliteitsgegevens uit de verschillende meetstations, verspreid in de stad, berekend worden in welke mate stoken met hout bijdraagt aan de luchtvervuiling in Antwerpen.

Tags: