Commentaar Redactie Ademloos bij ATV-fragment i.v.m. Toekomstverbond

kade rechteroever

 

Naar aanleiding van het interview van Wouter Van Dooren op ATV, dd 12/02/2020, vindt u hieronder de commentaar Redactie Ademloos bij het ATV-fragment over de discussie tussen Wouter Van Dooren, Alexander D'Hooghe, Imade Annouri en Willem-Frederik Schiltz (De discussie over Oosterweel start na 36 min.)

 

Bron: https://atv.be/programmas/wakker-op-zondag-wakker-op-zondag-16-februari-...

 

 

Professor Wouter Van Dooren, politieke wetenschapper van de UA en met Prof Eva Wolf auteur van het boek “de waarde van weerstand”, haalde bijgaande ATV uitzending.

Hij blijkt bijna drie jaar na de afsluiting van het Toekomstverbond zeer kritisch over de resultaten, omdat de Oosterweel Verbinding in de “versie Toekomstverbond” niet zou werken op basis van zijn analyse van de MER studie die in december j.l. gepubliceerd werd.

De professor concludeert dat de OWV overbodig is omdat alleen de Modal Shift van 5O/5O volstaat om de fileproblemen in Antwerpen op te lossen.

Dit is helaas onjuist. Zoals blijkt uit volgend citaat uit het MER Rapport: "Waar in onderzoeksvariant OW 0-5-5 (de best scorende variant Oosterweel ) de Kennedy tunnel, ondanks ambitieuze Modal split én sterke sturing van het doorgaande Oost-West verkeer nog steeds zwaar belast tot overbelast is (en ook de Waaslandtunnel structureel overbelast blijft), zorgt de bijkomende realisatie van de Oosterweel zowel in OWV 2-5-5 AMS (= Ambitieuze Modal Split) als in alle andere uitvoeringsvarianten met Oosterweel Verbinding duidelijk voor een verbetering van de situatie.

Ook in een scenario met ambitieuze modal split is de Oosterweelverbinding met andere woorden een noodzakelijk onderdeel van het globale maatregelenpakket om de mobiliteit in en rond Antwerpen structureel te verbeteren.(Einde citaat).

 

Zoals alle betrokkenen van het Toekomstverbond zich realiseerden, zorgt alleen "de complete Oosterweel Verbinding met een Ring Voor de Stad én een ring rond de stad” aangevuld met een modal split van 50/50 met sterke verbetering van het openbaar vervoer én krachtige verkeersturing voor een robuust verkeerssysteem én een leefbare stad (mits de maximale overkapping van de Antwerpse ring). Hieraan is dan ook sinds de ondertekening van het TKV (Toekomstverbond) keihard doorgewerkt en grote vooruitgang geboekt. Zoals u sinds 15/3/2017 o.a. op een achttal Horta avonden én in een zeer participatief proces kon volgen.

 

Een grondige uitleg over het Toekomstverbond vindt u via deze link

 

De burgerbewegingen organiseren op 16 maart a.s. hun 28 ste Horta info-avond om de laatste up-date te presenteren van de stand van zaken. Inclusief het Routeplan 2030 waarvan de Modal Split deel uitmaakt.

Welkom.

U kan zich inschrijven op ademloos.be om opgenomen te worden in het bestand van Ademloos.

Hartelijke groet,

de redactie

 

 

Tags: