De webwoensdagen van de burgerbewegingen: al je vragen over het Toekomstverbond

kade rechteroever

Al je vragen over het Toekomstverbond op de webwoensdagen van de burgerbewegingen

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal organiseren in juni drie online infoavonden rond het Toekomstverbond, het akkoord tussen de burgerbewegingen en de overheid om samen de leefbaarheid en de mobiliteit in de regio Antwerpen aan te pakken. Gastheren Peter Vermeulen, Wim van Hees en Manu Claeys nodigen je uit deze webinars thuis op je beeldscherm bij te wonen. De eerste webwoensdag bieden ze samen met gastsprekers een algemene stand van zaken. De volgende twee webinars zoomen daar thematisch verder op in. Verwacht een antwoord op al je vragen.

Woensdag 3 juni - Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?

  • Toelichting bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding
  • Modal shift naar duurzamer verkeer via het Routeplan 2030
  • Stand van zaken Haventracé
  • Leefbaarheidsprojecten en Ringparken als opstap naar de overkapping
  • Reflecties burgerbewegingen

 

Gasten: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Luc Hellemans (CEO Lantis) en Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030)
Interview: Kris Vanmarsenille (hoofdredactrice Gazet van Antwerpen)

 

Woensdag 17 juni - Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer?

Gasten: Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030), Huib Huyse en Thomas Vanoutrive (Straatvinken)

 

Woensdag 24 juni - Hoe dragen de Ringparken bij tot de volledige overkapping en betere leefbaarheid?

Gasten: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant) en André Loeckx (prof. em. stedenbouw)

Inschrijven

Deelnemen is gratis maar registratie is noodzakelijk. Zo kunnen we je de dag voordien de link mailen waarmee je binnenkan in de virtuele ruimte. Schrijf daarom telkens ten laatste op dinsdag in.
Iedereen is welkom. Stuur deze mail dus door naar je buren, vrienden en familie.

ik woon de webwoensdag(en) bij

Bereid je voor en stel je vraag

Het Toekomstverbond is een veelomvattend akkoord tussen de overheid en de burgerbewegingen om de leefbaarheid en de mobiliteit in de regio Antwerpen ingrijpend en in cocreatie te verbeteren. Hier vind je alles op een rij. Je kan deze tekst lezen ter voorbereiding van de webwoensdagen.

Tijdens de webinars kan je via chat vragen stellen. Maar je hoeft niet zo lang te wachten! Stel je vraag nu al aan de gastheren van de burgerbewegingen en de gastsprekers. Zo garanderen we een vlot verloop van de avond. Algemene vragen verwachten we vóór maandag 1 juni.

Ik bereid me voor

Nog meer info over de bouwaanvraag Oosterweel

Op 30 april heeft Lantis de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding ingediend. Van 5 juni tot 4 juli loopt daarover het verplichte openbaar onderzoek. Net zoals de burgerbewegingen kan ook jij in die periode alle documenten van de aanvraag inzien, opmerkingen formuleren of bezwaren indienen.

Lantis: virtuele zitdagen
Via www.oosterweelverbinding.be kan je een online afspraak inboeken met een van de Oosterweelexperts binnen Lantis. Die vinden plaats tijdens de virtuele zitdagen tussen 25 mei en 4 juni. Tijdens het openbaar onderzoek, van 5 juni tot 4 juli, kan je via www.oosterweelplannen.be alle 1.700 plannen en documenten van de bouwaanvraag raadplegen. In die periode kan je ook bezwaren en standpunten over de aanvraag formuleren via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Stad Antwerpen: digitale infovergadering
De stad Antwerpen informeert je over de inspraakprocedure tijdens een digitale infovergadering in de week van 8 juni. Info volgt via de informatiekanalen van de stad en www.degroteverbinding.be.

 

Tags: