Toelichting Oosterweelakkoord: 26ste Horta infoavond

kade rechteroever

Wil je de filmpjes en de presentaties van de 26ste infoavond in Horta eens rustig herbekijken? 

Bekijk de video's gelijktijdig met de onderstaande PowerPointvoorstelling ter verduidelijking: 

Zoals gewoonlijk verwelkomt Wim van Hees (Ademloos) het aandachtige publiek en kondigt het bijgesteld akkoord aan tussen overheid en burgerbewegingen over modal shift in de Antwerpse regio. 

Enkel samenwerken werkt.

Dit is het resultaat van het Toekomstverbond dat we bijna twee jaar geleden hebben afgesloten met de overheid:

Toelichting Oosterweelakkoord: burgerbewegingen, BAM, stad en haven hebben een akkoord over de 'voorkeursvariant'.
Bekijk het akkoord in dit heldere filmpje.
 

Peter Vermeulen (Ringland) geeft een stand van zaken in de werkbanken: er zijn nog wat knelpunten maar de condities om ze weg te werken zijn beter dan ooit.

Peter Vermeulen: De grote verbinding
 

Luc Hellemans, algemeen directeur BAM houdt een warm pleidooi voor een bereikbaar en leefbaar Antwerpen. Hij benadrukt het maatschappelijk engagement in verband met het bouwproject Oosterweel en de overkapping van de ring in Antwerpen. Dit is een kans voor tewerkstelling en integratie sociaal zwakkere groepen in de stad.

Luc Hellemans: Naar een bereikbaar en leefbaar Antwerpen

 

Manu Claeys (stRaten-generaal) blikt terug en vooruit. Waar komen we vandaan? Tot waar zijn we al geraakt? Hij brengt een bestuurlijke rapportering: onder meer over de plaats en de organisatie van de burgerbewegingen en de BAM in de nieuwe overlegstructuren.

 

Veerle Janssens (Ringland) nodigt iedereen van harte uit op het verjaardagsfeest van Ringland, op zaterdag 16 februari om 14 uur in deSingel:

5 jaar Ringland: vier mee in deSingel

"Het Ringland Boek is klaar! We lanceren Het Ringland Boek met een panelgesprek. Onder meer prof. em. Luc Huyse zal vertellen waarom hij Ringland ertoe aanzette dit boek te schrijven. We verwachten ook nog andere gasten die voor Ringland een belangrijke rol speelden. Lien Van de Kelder leidt het feest in goede banen. En uiteraard heffen we het glas."

Veerle Janssens: Ringland pakt uit!
 

Vragenronde:

We groeperen de vragen die er gesteld zijn rond Modal Shift in één filmpje. Duidelijk is dat het leeft bij de bevolking.


Dat we niet terug willen naar achterkamerpolitiek mag duidelijk zijn. Hoe transparant zal BAM in de toekomst zijn, en hoe kan je instappen in het overleg?


Waarom wordt de A102 niet eerst aangelegd, en zullen er af- en opritten voorzien worden op deze snelweg?


De kleiputten in Boom zullen gevuld worden met grond uit de Oosterweelverbinding. Hiervoor worden vele hectaren bomen gekapt. Kan dit niet anders? Kan een andere plaats gevonden worden om deze grond te dumpen?

Nieuw is dat je volgens de huidige plannen ook vanaf de Groenendaallaan in de kanaal- en Oosterweeltunnels kan. Wat houdt dit in voor de plannen die voorgesteld en goedgekeurd waren via de participatie in Over de ring? En zijn er al tekeningen van die gewijzigde op- en afritten?


10-02-2019

 

Tags: