Is dit hét compromis voor Oosterweel?

kade rechteroever

Er is mogelijk een compromis in de maak over de Antwerpse Oosterweelverbinding. Het voorstel is even simpel als verrassend: zowel de stad als de Vlaamse regering en de actiegroepen krijgen (deels) hun zin door een combinatie van de verschillende tracés. Dat schrijft De Morgen, die de plannen kon inkijken.


klik op de afbeelding om  het filmpje te bekijken

De Oosterweelverbinding - het project om de filevorming in en rond Antwerpen op te lossen - is al lange tijd voorwerp van discussie in zowel de Antwerpse en Vlaamse politiek. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen staan namelijk niet op dezelfde lijn.

Maar daar zou nu een oplossing voor zijn. De verschillende partijen zouden momenteel onderhandelen over ‘lichtversie’ met een combinatie van de verschillende tracés, waarbij iedereen met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel kan verlaten. 

Wat wil dat dan precies zeggen? 
Inhoudelijk komt het erop neer dat zoveel mogelijk wagens omgeleid moeten worden langs het noorden van de stad in de plaats van ze allemaal over de Oosterweelverbinding te sturen. Het tracé van de regering zou dan gebruikt worden voor lokaal verkeer, dat van de actiegroepen voor doorgaand verkeer.

De omleiding willen ze bereiken aan de hand van drie maatregelen. Eén: door de capaciteit te verhogen van de tunnels in de haven. Twee: door de omliggende snelwegen rond Antwerpen te versterken. Drie: door sturende maatregelen zoals een tolheffing.

Verkeerseffecten
Het plan werd uitgedacht door intendant Alexander D'Hooghe en werd op tafel gelegd als resultaat van het overleg tussen de actiegroepen en de overheid. De administratie krijgt de opdracht om de verkeerseffecten te onderzoeken tegen eind februari.

Over de kostprijs is voorlopig weinig bekend, maar die zou kunnen meevallen, omdat het extra noordelijke tracé er al grotendeels ligt. De verschillende actoren hebben nog iets minder dan zes weken om een compromis te vinden.

Bekijk ook:


http://nieuws.vtm.be/binnenland/antwerpen-slibt-dicht-bij-bouw-oosterweel


http://nieuws.vtm.be/binnenland/130837-veel-kritiek-op-plannen-oosterweel

VTM Nieuws 07-02-2017
http://nieuws.vtm.be/binnenland/dit-het-compromis-voor-oosterweel

Tags: