Vergadering in Elcker-ik

kade rechteroever

maandag 01-20-2016 om 20:00 u

Elcker-Ik
Breughelstraat 31-33
2018 Antwerpen

Goede vrienden,

Het is enige tijd geleden dat u nog een uitnodiging kreeg voor een maandagvergadering. Dat wil niet zeggen dat er niet gewerkt wordt zoals u dagelijks op ons web en op onze aanwezigheid op sociale media kan volgen.****

 

IEDER NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL*.  (FIJN STOF OOK?)
* deze spreuk komt van Johan Cruyff, wereldvoetballer,nu vechtend tegen longkanker.

De strijd tegen fijn stof, en tegen pollutie van welke aard ook, is een gerechtvaardigde strijd. Daar mag niet de minste twijfel over bestaan.  Maar, ja...  Daar staan jobs-jobs-jobs en zo tegenover.  Dat is ook een gerechtvaardigde strijd.  Vanavond laten we een spreker op u los, die vanuit een historisch perspectief een ruimer kader tekent rond het spanningsveld tussen ecologie en economie.  Hij maakt duidelijk wat dat nu al voor elk van ons écht betekent de dag van vandaag.  Hij gaat aan de slag met de meest gangbare duurzaamheidsdefinitie "people-planet-profit" en legt de belofte van een toekomst met een Groene Economie op de rooster.  Met een snuifje pure fysica en een klontje Darwinisme stelt hij vast: "Wat niet aangepast is, gaat dood."  Het alternatief is toch een Groene Economie, maar dan iets donkerder groen dan algemeen wordt aangenomen.

Bruno Verwimp (°1976) is burgerlijk ingenieur-architect (KULeuven 2000).  Hij heeft verdere studies gevolgd omtrent duurzame ontwikkeling en draagkracht van de Aarde.  Hij heeft al jaar en dag geen televisie, en dus wel tijd, en is daardoor ondertussen autodidact op het vlak van niet-hernieuwbare grondstoffen en de gevolgen daarvan.  Hij werkt voor de Vlaamse Overheid en spreekt vanavond in eigen naam.


Na de vragen en antwoorden bent u van harte uitgenodigd voor een Nieuwjaarsdrink op maandag 1 februari 2016 om 20:00 uur in de vertrouwde omgeving van Elcker-Ik. Mocht u op 1 februari verhinderd zijn, noteer dan reeds de volgende Horta avond op woensdag 23 maart 2016.
Het programma volgt.

Wim van Hees
 ****
https://www.facebook.com/ademloos
https://twitter.com/Ademloos
https://twitter.com/WimvanAdemloos

Locatie: 

Elcker-Ik
Breughelstraat 31-33
2018 ANTWERPEN