Volksraadpleging BAM-tracé: een stand van zaken

kade rechteroever

overgenomen van Radio Centraal 

 

Bij de start van de tweede inzameling van handtekeningen onder de bewoners van Antwerpen voor een eventuele nieuwe volksraadpleging over het BAM-tracé werd de mogelijkheid geopperd dat er in december een volksraadpleging zou kunnen doorgaan. Omdat de bouwaanvraag nog niet is ingediend, is die timing een eind opgeschoven. In de studio was Bea, vrijwilligster bij Ademloos. Zij vertelde dat het streefdoel 75.000 handtekeningen is, alhoewel een tiende van de Antwerpse bevolking (dus een goeie 50.000) wettelijk genoeg is. Dat is omdat er rekening gehouden wordt met ongeldige handtekeningen: onleesbaar, onvolledig, dubbel, of van ondertekenaars die niet in een Antwerps district wonen of te jong (onder de zestien) zijn.

Iedere maandag komt op de betreffende website het nieuwe totaal in beeld, maar in de Kerstvakantie liggen de tellingen even stil. Op maandag 9 januari krijgen we dus het nieuwe eindtotaal. Diezelfde avond brengt Ademloos ook een film met nabespreking in Filmhuis Klappei.

Deze vrijdag 6 januari kunt u samen met hen in het Zuiderpershuis al klinken op een hoopvol 2017.

Herbeluister ... [ 12:46 ]

Radio Centraal 31-12-2016
http://redactie.radiocentraal.be/Home/2016/12/31/volksraadpleging-bam-trace-een-stand-van-zaken/

Tags: