Wandel mee door Laagland (Merksem)

kade rechteroever

Voor de opmaak van het Groenplan bracht de stad Antwerpen alle groenzones in kaart en verzamelde ze in veertien landschappen. Het Groenplan bepaalt waar en welk groen nodig is om Antwerpen uit te bouwen tot een gezonde stad van morgen. Uw mening over die plannen is belangrijk. Wandel op 25 augustus mee door Laagland en laat de stad weten wat u van de plannen vindt.

Wilde orchideeën in een natuurlijk nat landschap

Het Laagland strekt zich uit over de Oude Landen in Ekeren, de weilanden van het Laar en het Fort van Merksem. Het landschap is erg versnipperd, maar heeft een paar heel specifieke kenmerken waardoor het toch één geheel vormt. Het Laagland heeft zijn naam niet gestolen: het hele landschap is overstromingsgebied en ligt maar enkele meters boven de zeespiegel.

In mei en juni trekken orchideeënliefhebbers naar de Oude Landen, omdat hier dan wilde orchideeën groeien. In dit natte gebied floreren verschillende rietsoorten, en daardoor ook water- en rietvogels zoals de roerdomp, de purperreiger en de rietzanger.

In dit landschap speelt water de hoofdrol. Waar de omgeving volgebouwd is en de beken in buizen verdwijnen, ontstaan problemen bij hevige regenval. Het groenplan voorziet ruimte voor bovengrondse beken en grachten die het overtollige water kunnen afvoeren.

Het Laaglandpark is een geschikte locatie om aan stadslandbouw te doen. In het gebied kunnen verschillende gewassen groeien omdat de bodem er varieert van zand naar klei en leem. Aan landbouw doen in de stad is niet alleen duurzaam, maar heeft ook een sociale functie. Mensen komen bij elkaar om een handje toe te steken of zelf hun groenten te oogsten.

Ontdek het groen in Laagland en geef uw mening

Ga dinsdag 25 augustus om 16 uur mee wandelen in Laagland onder leiding van een gids en geef uw mening over het Groenplan van de stad Antwerpen. Schrijf u hier in voor de geleide wandeling.

Download de wandeling en ga zelf op stap in dit gebied.

6/6

Tags: