GEEN Horta op maandag 16 maart!

kade rechteroever

 

Hier hebben we al onze moed voor moeten verzamelen. En al doet het pijn, het moet.

We leven in bijzondere tijden en af en toe dringen zich dan bijzondere handelingen op.

Na rijp beraad hebben Ademloos, stRaten-generaal en Ringland beslist om de geplande Horta-infoavond van maandag 16 maart a.s. uit te stellen tot in mei.
De context is evident: ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen bij het indijken van het coronavirus.

Eerder deze week wonnen we rechtstreeks advies in bij een aantal medici en epidemiologen. De gezondheid van onze luchtwegen staat al jaren centraal in onze activiteiten. Niet toevallig heet een van de ondertekenende burgerbewegingen Ademloos. Hun advies leerde ons dat we in deze periode zo gedisciplineerd mogelijk moeten inzetten op het vertragen van de verspreiding van het sars-CoV-2-virus en het beschermen van risicogroepen. Indoor evenementen met veel volk - onze infoavonden kunnen altijd rekenen op grote belangstelling – vallen dan af te raden.
Of zoals de krant De Standaard het formuleerde: ‘Het is van het grootste belang dat ieder van ons inziet dat iedere keer dat we een risico op een besmetting vermijden of zelfs maar uitstellen, we een reële invloed hebben op de snelheid waarmee het virus zich onder de bevolking verspreidt’.

We waren intern al aan het wennen aan de gedachte van uitstel, toen woensdagmiddag de federale overheid adviseerde om effectief grote indoor bijeenkomsten af te zeggen. De overheid plakte er een getal op: 1000 mensen of meer. Maar het getal is arbitrair, wanneer de overheid tegelijk aanraadt om van thuis te werken of niet-dringende vergaderingen van meer dan 10 mensen te vermijden.

Behalve gezondheid staat ook participatie bovenaan onze lijst van doelstellingen. Daarom vinden we die Horta-infoavonden (maandag zouden we die voor de 28ste keer organiseren) zo essentieel, en vinden we het jammer dat we deze beslissing moeten nemen. Het moment was bovendien speciaal geweest, want precies drie jaar geleden – op 15 maart 2017 – sloten we een Toekomstverbond af met de overheden. We wilden graag een stand van zaken geven over de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding (die halfweg mei in openbaar onderzoek gaat) en over het Routeplan 2030 (dat voor de broodnodige modal shift weg van het autoverkeer moet zorgen). Om daarna, gewoontegetrouw, het glas te heffen en gezellig bij te praten.

We bekijken hoe we een deel van de informatie kortelings op een andere manier kunnen ontsluiten – hou onze websites en nieuwsbrieven in de gaten – en vragen om alvast maandag 25 mei vrij te houden in de agenda, voor de volgende Horta-infoavond.

Binnenkort verspreiden we onze open brief aan de Vlaamse regering, waarin we elementen van een update van het Toekomstverbond oplijsten. Ook die brief hadden we op de Horta-avond willen toelichten.

Tot in mei.

hartelijke groet,

Wim van Hees, Ademloos
Peter Vermeulen, Ringland
Manu Claeys, stRaten-generaal.

Tags: