Word jij ook een CurieuzeNeuzen-onderzoeker?

kade rechteroever

Het CurieuzeNeuzen-project is op zoek naar nieuwsgierige Antwerpse inwoners (gezinnen, verenigingen, scholen,…) die meer willen weten over de luchtkwaliteit in hun straat. De meting gebeurt via een eenvoudige meetopstelling (V-bord), die je aan het raam bevestigt. Laat je vooral niet afschrikken! Het opstellen is makkelijk en de meetopstelling vergt geen verder onderhoud. Met een gezonde portie enthousiasme lukt het je zeker en kan je deel uitmaken van het grootste onderzoeksproject van ’t Stad! Wil je deelnemen, schrijf je dan hier in.

Ringland 01-04-2016
http://ringland.be/academie/curieuzeneuzen/overzicht/

 

Ringland zoekt 1.000 Antwerpenaren om luchtkwaliteit te meten

In Antwerpen is vrijdag het citizen-scienceproject ‘CurieuzeNeuzen’ gelanceerd. In samenwerking met duizend inwoners gaat het de luchtkwaliteit in de stad nauwkeurig in kaart brengen. Het initiatief gaat uit van de Ringland Academie in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Van 30 april tot 28 mei krijgen meer dan 1.000 Antwerpenaren de kans om de luchtkwaliteit te meten aan de straatkant van hun woning of appartement. Ook scholen, verenigingen en bedrijven kunnen deelnemen aan het grootschalige experiment ‘CurieuzeNeuzen’. Aan het raam worden twee meetbuisjes bevestigd. Die sensoren meten gedurende een hele maand nauwkeurig de concentratie van stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging gelinkt aan het verkeer. Tegelijk wordt ook fijn stof gemeten.

Bewustmaking

CurieuzeNeuzen is een voorbeeld van een citizen-scienceproject, waarbij de stadsbevolking actief betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek. Burgers verzamelen data onder leiding van professionele wetenschappers. “Een citizen-scienceproject als CurieuzeNeuzen leidt altijd tot een grote betrokkenheid bij de deelnemers”, zegt professor Filip Meysman van de VUB. “CurieuzeNeuzen maakt de mensen bewust van het belang van een gezonde leefomgeving in de stad, en dus ook van het belang van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Maar volgens de initiatiefnemers wil het project toch voornamelijk de wetenschap een stap vooruitbrengen. Gedurende een maand worden data verzameld, die uiteindelijk zullen worden gebruikt in een wetenschappelijke publicatie over buurt-tot-buurtvariatie in stedelijke luchtkwaliteit.

Eerder liep in Antwerpen al het AIRbezen-project project van Stadslab 2050 en de UAntwerpen dat al aantoonde dat in één en dezelfde stad grote verschillen in luchtkwaliteit kunnen worden gemeten. Voornamelijk in de buurt van de Ring en in drukke afgesloten straten bleek het aandeel vervuilende stoffen hoog te liggen en de luchtkwaliteit slecht te zijn.

Primeur

Volgens de organisatoren is het de eerste keer dat in Europa op een dergelijke grote schaal een citizen-scienceproject rond luchtkwaliteitsmetingen uitgerold wordt. Het Curieuzeneuzen-project wordt getrokken door de Ringland Academien een groep van geëngageerde burgers en experts die het plan ondersteunen om de Antwerpse Ring te overkappen.

Zelf meedoen

Het CurieuzeNeuzen-project gaat op zoek naar 1.000 locaties binnen de Antwerpse agglomeratie. Daarbij wordt gekeken naar een goede spreiding van de meetpunten. U kan zich zelf ook opgeven. De inschrijving begint vandaag 1 april. Geïnteresseerden kunnen zich registreren via de website www.curieuzeneuzen.org . Daar is ook alle achtergrondinformatie terug te vinden.

joro
Gazet van Antwerpen 01-04-2016
http://www.gva.be/cnt/dmf20160401_02213848/ringland-zoekt-1-000-antwerpenaren-om-luchtkwaliteit-te-meten

 

Tags: