Alle activiteiten i.v.m. drie jaar Toekomstverbond en publieke werking opgeschort

 
Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 15/3/2020

Geachte journalist,

Vandaag drie jaar geleden, op 15 maart 2017, sloten de Antwerpse burgerbewegingen met de overheid en de overkappingsintendant het 'Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid'. In dat kader zouden Ademloos, Ringland en stRaten-generaal de Vlaamse regering een nota met zeven voorstellen overhandigen. Tijdens de Horta-avond van maandag 16 maart zouden we een toelichting geven bij de stand van zaken.

Eerder meldden we u al dat de Horta-avond niet doorgaat. Met de nodige burgerzin hebben we nu ook beslist de vervangende persconferentie, die was gepland voor maandag 16 maart om 13.30 uur, en het begeleidende persbericht voor onbepaalde tijd uit te stellen. Ook alle andere activiteiten in het kader van onze publieke werking zijn opgeschort. We begrijpen dat iedereen - journalisten, gezagsdragers én burgers - nu andere bekommernissen en prioriteiten heeft.

Zodra we de nota hebben kunnen voorleggen aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en er ook weer ruimte komt om onze achterban te informeren, mag ook u weer nieuws van ons verwachten. 

Dank voor uw begrip.

Wim van Hees, Ademloos
Peter Vermeulen, Ringland
Manu Claeys, stRaten-generaal
 
 
  • Ringland.be

Tags: