De Groene Wapper aka ‘t Groen Verdiep

afbeelding
Persbericht stRaten-generaal
24 januari 2011

4 goede redenen waarom we het viaduct van Merksem beter niet afbreken

 

Het wordt stilaan een traditie: sinds de volksraadpleging van 18 oktober 2009 lanceert stRaten-generaal in de eerste weken van het jaar steevast een nieuw luik van haar Alternatieve Mobiliteitsplan voor Antwerpen (AMAi).

Op 24 februari 2010 was er het Meccanotracé, als drager van het geheel.

Op 9 februari 2011 volgde het overkappingsproject ‘Groene Vesten’, als logische stedenbouwkundige pendant,

en op 7 februari 2012 het ambitieuze maar noodzakelijke lighttrain-netwerk.

Volhouden is de boodschap, stelt stRaten-generaal al zeven jaar lang, sinds die 19de december 2005 waarop we een bezwaarschrift indienden tegen de Oosterweelverbinding. Want ooit komt de dag waarop de Vlaamse regering het BAM-tracé zal moeten loslaten. En dan moet er een plan B zijn.

Ook dit jaar komt stRaten-generaal met een voorstel dat de Antwerpenaar op een andere manier naar mobiliteit en stadsontwikkeling binnen de eigen stad kan doen kijken. Op dinsdag 29 januari – tijdens de klassieke Ademloze avond in zaal Horta (voor info over die avond, zie www.ademloos.be) – zoomen we in op ‘Sector Noord’ van het Ringpark Groene Vesten zoals dat kan worden aangelegd mits keuze voor het Meccanotracé.

We zullen bepleiten om het viaduct van Merksem niet af te breken en om het een andere functie te geven dan een snelweg dwars door de stad.

Opnieuw zijn er de goede voorbeelden in het buitenland, met als meest bekende zachte recyclage van een oud viaduct: de Chelsea High Line in New York. Tussen de Groenendaallaan en Schijnpoort kan het viaduct gaan functioneren als een Antwerpse variant van die High Line, ofwel een ‘parkboulevard in de lucht’ die Luchtbal/Merksem verbindt met Borgerhout/Deurne. Net als in New York is deze Antwerpse High Line 2,2 kilometer lang en bevindt ze zich enkele verdiepingen boven de begane grond, waardoor ze tegelijk een conflictvrije, groene verbinding voor zachte weggebruikers kan vormen als een uitzichtbalkon op de stad.

De context van het nieuwe voorstel is noodzakelijkerwijs de aanleg van het Meccanotracé. Bij keuze voor dat tracé zijn alle voorwaarden vervuld voor het vertunnelen van de Antwerpse ring tussen Borgerhout en Merksem, zowel qua lokale verkeerscapaciteit (2 x 3 plus pechstrook), bouw-technische context (ruimte in de ondergrond) als EU-regelgeving op het vlak van tunnelbouw. De ondergrondse ring kan er met cut-and-covertechniek worden aangelegd naast het huidige viaduct, deels door het Lobroekdok en deels onder het Albertkanaal.

Bij vasthouden aan de Oosterweelverbinding MOET daarentegen geopteerd worden voor een bovengrondse aanleg van de Antwerpse ring, als sleuf naast het Sportpaleis (met het gedrocht ‘paperclip’) en als nieuwe snelwegbrug over het Albertkanaal.

De Oosterweeltunnels zitten dan immers in de weg van het vertunnelen van de Antwerpse ring, omdat een van de tunnelcomplexen te diep zou moeten gaan.

 

 

De voordelen van de Groene Wapper zijn legio:

1. Kostprijsbesparing, wegens geen nood aan:

- sloop viaduct en verwerking afbraakmateriaal (20 miljoen €)

- bouw en sloop tijdelijke bypass naast viaduct (tijdens  vervanging viaduct door  koppeling R1/Oosterweelverbinding)

 

2. Minder hinder:

- geen stof- en lawaaiproductie bij sloopwerken

- geen aanleg plus sloop tijdelijke bypass naast viaduct

- werforganisatie: viaduct blijft snelwegfunctie behouden tot oplevering tunnel

- lokale vertunnelen ring kan voor 2018 nog worden opgestart

 

3. Potentie stadsontwikkeling:

- Slachthuissite + Noordschippersdok + Lobroekdok (33,5 ha) = versterking Damwijk

- Kop van Merksem (14 ha) = versterking Merksem-centrum en Duivelshoek

- Site Sportpaleis (15 ha) = versterking Kronenburg

- Site groene viaduct = projectwaarde

 

4. Parkboulevard op viaduct:

- Groene verbinding tussen stadsdelen Luchtbal, Merksem, Deurne, Borgerhout, Antwerpen-noord

- Uitzichtbalkon met zicht over de stad = ‘t Groen Verdiep

- Schakel in fietsroutenetwerk (super-connector)

- Groendak van 2,2 km op 35 m

 

Legende bij luchtfoto Groene Wapper:

(aanmaak beeld 1to1architecture)

- tracé met stippellijn: Ringtunnel

- vergroende viaduct: ‘t Groen Verdiep

- witte balkjes: toegangshellingen naar wandel- en fietspromenade

- ingekleurde zones: ontwikkelingsgebieden (52,5 hectare = 100 voetbalvelden) Slachthuissite, Lobroekdok, Kop van Merksem en Sportpaleis

 

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Powerpointpresentatie Zaal Horta, 29 januari 2013, 20 uur, tijdens avond georganiseerd door Ademloos

Tags: