Dimensies en locatie BAM-tracé vlakbij woonwijk den Dam weinig geruststellend

Persbericht stRaten-generaal
20 mei 2014
 
Dimensies en locatie BAM-tracé vlakbij woonwijk den Dam weinig geruststellend
Wat we zeker weten: toename aantal baanvakken van 10 naar 15 + toename volume verkeer van 12.000 naar 19.000/uur
Waarover BAM weinig duidelijk is: locatie tunnelmond overgang BAM-tunnels naar open sleuf. Op plannen die worden getoond tijdens de BAM-infosessies komt die tunnelmond op 80 meter van de woonwijk, op de artist impression in het promotiemateriaal ligt ze iets zuidelijker
 
Vandaag ligt het viaduct van Merksem op 150 meter van de huizen van de woonwijk den Dam. Het viaduct telt 10 baanvakken. Op dat viaduct rijden dagelijks 12.000 voertuigen per uur (avondspits).
Het geplande BAM-tracé zal ter hoogte van deze woonwijk in open sleuf aantakken op de huidige Antwerpse ring. Op de infopanelen die momenteel getoond worden tijdens de BAM-infomomenten zien we plannen voor deze zone.
We leren eruit dat de open sleuf tussen het viaduct en de woonwijk zal worden aangelegd. De afstand tussen de sleuf en de woonwijk verkleint daardoor van 150 meter naar 80 meter. Tegelijk stijgt het aantal baanvakken van 10 naar 15.
Uit het MER-rapport Oosterweelverbinding wisten we ook al dat de 12.000 voertuigen/uur na aanleg van het BAM-tracé zullen stijgen naar 19.000 voertuigen/uur in deze zone.
 
Waarover zekerheid bestaat is dus de toename van het aantal baanvakken (plannen BAM infomoment) en de toename van het verkeersvolume (MER-rapport). Wat voorlopig en na twee jaar studie onduidelijk blijft is hoe dicht de open sleuf bij de woonwijk zal komen te liggen. Volgens de plannen die momenteel getoond worden op de BAM-infomomenten zal dat 80 meter zijn.
Vorige week ontstond een debat tussen de BAM en politieke partijen over het verschil tussen 27 en 29 baanvakken ter hoogte van de Hollandse Knoop.
Un train peut en cacher un autre. Misschien moeten we deze week maar eens de kwestie van de relatie tussen een open sleuf van 15 baanvakken met daarin 19.000 voertuigen/uur en een vlakbij gelegen dichtbevolkte woonwijk aankaarten?
Visueel materiaal: zie bijlage.
 
 
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal
 
 

Tags: