Een wereld van verschil tussen Meccano en BAM-tracé op vlak van overkapping ring

afbeelding
Persbericht stRaten-generaal
27 maart 2014
 
Over het verschil tussen een echte overkapping en een deksel van 100 op 100 meter
Kaarten op tafel: wat bedoelt de BAM met het begrip ‘overkapping’?
 
Tijdens een bijzondere themacommissie in de Antwerpse gemeenteraad stelden de BAM en afgevaardigden van het studiebureau Antea gisteravond dat er ‘weinig verschil’ was tussen het Meccano- en het BAM-tracé op het vlak van overkappingsmogelijkheden.
Daar duikt het mythische ‘weinig verschil’ weer op in het BAM-discours. We hoorden die plaat ook al eens in 2008, toen vanuit de BAM stellig werd geponeerd dat bij aanleg van de Oosterweel de ring niet verbreed zou worden. Die plaat bleef draaien tot stRaten-generaal aantoonde dat er 18 rijstroken zouden komen aan het Sportpaleis bij aanleg van de Oosterweel.
‘Weinig verschil, een foto-finish, een bijna-ex-aequo’: het zijn de vage gelijkmakers die gericht zijn op het uit de weg gaan van een debat. En altijd weer gaan die vage uitspraken gepaard met een groot gebrek aan cijfers, kaarten, onderzoeksmateriaal enzovoort.
stRaten-generaal vroeg in december 2011 bij de kennisgeving om bij Meccano een volledige overkapping aan het Sportpaleis mee te nemen in de studie. Dat werd geweigerd door de onderzoekers en de BAM, die nu doodleuk komen verklaren in een gemeenteraadscommissie dat het allemaal ‘weinig verschil’ zou uitmaken. Maar onderzoeksmateriaal erover hebben ze niet. Dan maar kreten lanceren.
Opvallend verder ook in dat verband: de technische studie van TV ROTS over hoe de koppeling van Oosterweel aan de Antwerpse ring er in die zone precies zal uitzien is nog steeds niet vrijgegeven, ook niet nadat oppositiepartijen daarom vroegen.
Het is essentieel dat de BAM alle kaarten en feiten op tafel legt, wanneer ze vage uitspraken doet die erop gericht zijn alternatieven buiten het debat te duwen.
Bijvoorbeeld deze feiten.
Bij Meccano wordt de oostelijke ring tussen Groenendaallaan (Merksem) en Schijnpoort (Deurne) volledig ingetunneld. Zie afbeelding in bijgevoegd ppt. Bij Oosterweel komt daar een open sleuf die omwille van Europese regelgeving (koppeling verkeerswisselaar R1 en BAM-tracé moet in open lucht) eeuwig onoverkapbaar is. Zie afbeelding in bijlage.
In die open sleuf zullen bij Oosterweel 19.000 voertuigen per uur rijden, bij Meccano 12.000. Dat zegt het MER-rapport en dat is ook logisch, want bij Meccano jaag je geen nieuwe autostrade door de stad.
Overkapping bij Meccano creëert meerwaarde voor stadsontwikkeling en leefbaarheid in wijken en ontwikkelingssites rond het Sportpaleis. ‘Overkapping’ bij Oosterweel betekent het leggen van een deksel van honderd op honderd meter, met lage luchtkwaliteit, hoge barrièrevorming en restruimtestedenbouw als gevolg. De status quo van de stadskanker dus.
Daarover moet het gaan, niet over het vage ‘weinig verschil’. BAM en co communiceren al bijna een decennium in vage termen over plannen die, wanneer ze concreet worden voorgelegd, telkenmale horror blijken.
stRaten-generaal hamert vanaf dag 1 (= haar bezwaarschrift van 19 december 2005 tegen het BAM-tracé) op het belang van een zorgzame omgang met het stedelijk en natuurlijk weefsel bij de besluitvorming over een nieuwe Scheldekruising. De NV BAM blijft het permanente installeren van een kilometerslange snelweg door de stad naar voor schuiven als alleenzaligmakend. We krijgen nu zelfs te horen dat een open sleuf ‘weinig verschilt’ van een overkapping.
Gelukkig roert inmiddels ook de wereld van de ruimtelijke planners zich in dit debat. Zo sprak professor André Loeckx, emeritus hoogleraar van het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven, zich op 20 maart 2014 op het Ringlandcongres duidelijk uit over de kwestie, en meer in het bijzonder over het echte verschil tussen een overkapping en een niet-overkapping ter hoogte van het Sportpaleis. Zie relevante slides eveneens in bijlage.
(Red: Zelfs studiebureau Antea stelt in het MER A12/R11bis dat BAM tracé en Ringland (UBR) niet compatibel zijn, zie hieronder)
 
Voor stRaten-generaal, Manu Claeys en Peter Verhaeghe
 
 

Tags: