Eerste reactie Antwerpse actiegroepen op persbericht minister Verherstraeten: Bouw nieuwe gevangenis Beveren effectief van start

afbeelding

Voor de Antwerpse actiegroepen achter het Meccanotracé is het overduidelijk: de Vlaamse regering verleent vandaag de milieuvergunning voor het bouwen van de Beverse gevangenis met het oog op het saboteren van het Meccanotracé.

 

Men wil zo vlug mogelijk een voldongen feit creëren door op dat tracé een gebouw neer te zetten – ondanks de expliciete vraag sinds anderhalf jaar van de actiegroepen om dat niet te doen en het gebouw (amper) 80 meter op te schuiven. Ondanks de lopende juridische procedures ook, waarbij men eventuele uitspraken binnen die procedures voorafgaand reeds zonder voorwerp wil maken.

 

Belangrijkste reden van deze vlucht vooruit door de Vlaamse regering: het Meccanotracé is sinds november vorig jaar officieel opgenomen als hoofdalternatief binnen de opmaak van het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding. Dat wil zeggen dat de dienst–MER van minister Joke Schauvliege in de loop van de komende maanden een grondige studie laat opmaken over het Meccanotracé in vergelijking met de Oosterweelverbinding.

 

Die studie is reeds opgestart. Vorige week nog zat stRaten-generaal samen met de mensen van de dienst-MER en met het studiebureau dat de opdracht kreeg. Er werd ruim twee uur vergaderd, waarbij o.a. het hele tracé technisch werd overlopen. Er werd ook stilgestaan bij de mogelijke ruimtelijke verenigbaarheid van gevangenis en Meccanotracé naast mekaar. De minister weet dit. Toch verleent ze nu een milieuvergunning voor een gebouw dat pal op dat alternatieve tracé zal komen.

 

Daarmee gaat ze in tegen de werking van haar eigen administratie en tegen de Europese regelgeving. Ministeriële obstructie dus ook van de goede werking van haar eigen administratie.

 

Of hoe je als minister een milieueffectenrapport waarvoor je zelf de opdracht gaf al bij voorbaat ondergraaft. Benieuwd wat Europa daarvan zal denken.

 

ATV - 03/03/2012

Tags: