Oosterweel update

afbeelding

Ademloos en stRaten-generaal gaven een perconferentie over de laatste ontwikkelingen in het Oosterweel dossier. Voorbije vrijdag liep de kennisgevingsperiode voor het plan-MER Oosterweelverbinding af. Ademloos en stRaten-generaal dienden elk een bezwaarschrift in, met eigen accenten. stRaten-generaal diende het Meccanotracé in 3 uitvoeringsvarianten en Nulscenario’s in. Ademloos diende het MUSAR-plan dat reeds op korte termijn verlichting kan brengen voor het Antwerpse wegennet in.

20111219-142542.jpg
Wim van Hees en Manu Claeys

Ademloos rust op drie peilers, gezondheid, mobiliteit en milieu. Bij stRaten-generaal ligt de nadruk meer op stedelijkheid en mobiliteit. Beide steunen en vullen elkaar aan. stRaten-generaal dient naast de meccano tracés net als Ademloos ook het MUSAR-plan in. Dat ze elk een eigen bezwaarschrift indienen komt door de andere accenten en het verdelen van de werklast. Want we moeten er niet flauw over doen, zo’n bezwaarschrift schrijf je niet algauw op de achterkant van een kladblaadje. Als je de documenten raadpleegt merk je onmiddellijk hoeveel werk en studie er inzit. (de documenten zijn onderaan te raadplegen)

20111219-144208.jpg
Gynaecoloog Guido Verbeke: “Reeds in de baarmoeder ondervindt een baby blijvende schade door luchtvervuiling.”

“Recent wetenschappelijk onderzoek toont steeds weer aan dat baby’s reeds in de baarmoeder, door de luchtvervuiling, voor het leven beschadigd worden. De luchtvervuiling bij drukke verkeerswegen beïnvloedt al vóór hun geboorte, negatief de ontwikkeling van hersenen en vaatsysteem. Bij luchtvervuiling blijft na de geboorte, tijdens het opgroeien, de ontwikkeling van longen achter. We kennen allemaal de negatieve invloed van smog op astma. Bij smog verhoogt de kindersterfte zelfs met 11%. “

De luchtvervuiling is toch gedaald!

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is de luchtvervuiling de laatste 20 jaar sterk gedaald. Vlaanderen doet het steeds beter. De industrie vervuilt steeds minder. Het verkeer vervuilt steeds meer. De technologie verbetert trager dan de aangroei van het wagenpark. Vlaanderen haalt zelfs de Europese norm niet voor fijnstof en stikstofoxiden (NOx). Vlaanderen heeft laadpunten voor elektrische wagens. Buiten wagens zijn er natuurlijk ook vrachtwagens in het verkeer en die zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de luchtvervuiling. Elektrisch internationaal goederenvervoer over de weg moeten we eerstdaags niet verwachten. Het fijn stof dat het verkeer creëert bevat bovendien erg kwalijke scheikunde stoffen die ontstaan tijdens de verbranding.

20111219-153055.jpg
Wim van Hees

Het bezwaarschrift dat Wim van Hees verdedigt is ingediend door Jef Van De Wiele (voorzitter van Natuurpunt WAL) Het is het resultaat van een reeks besprekingen tussen Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever (Natuurpunt WAL), Ademloos Vzw, ABLLO Vzw (actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) en Ademloos 2070. Het is onderschreven door meer dan 50 personen.

10 Jaar niets doen is geen optie

Mobiliteit
Antwerpen is de veelgeplaagde eigenaresse van een slinger door de stad waarop op 8 plaatsen autostrades aansluiten. Deze zogenaamde ‘ring’ was bij de aanleg voorzien voor het bestemmingsverkeer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al deze, oorspronkelijk niet voorziene aansluitingen voor veel fileleed zorgen. Alle verkeersvoorspellingen wijzen op een flinke toename van het verkeer. 10 Jaar niets doen is dus geen optie.
 

Medisch én Milieu
Medisch onderzoek toont de relatie aan tussen een plejade van ziekteverschijnselen en de nabijheid van druk verkeer. Vooral dieselverkeer én vrachtverkeer in het bijzonder spelen hierbij een belangrijke rol. De negatieve gevolgen zijn tot op 1500m van een drukke verkeersweg meetbaar. Meer dan 50% van de Antwerpse bevolking woont op minder dan 1500m van de ring. 10 Jaar niets doen is dus geen optie.

Antwerpse feiten
Binnen de 1500m liggen ongeveer 90% van de Antwerpse ziekenhuisbedden, 75% van de Antwerpse schoolbanken en kinderdagverblijfverblijven en 75% van de maatschappelijke instellingen. Vlak bij de ring worden nieuwe stadsontwikkelingen gepland. (Regatta, Nieuw Zuid, Nieuw Zurenborg, nieuwe ziekenhuizen, het nieuwe stadion, de nieuwe trainingsvelden van Wilrijk, enz.) Antwerpen is vol, er is gewoonweg geen plaats meer. 10 Jaar niets doen is dus geen optie.

In afwachting van de definitieve beslissing m.b.t. de derde Scheldekruising en de uitvoering daarvan, die nog minstens 10 jaar op zich zal laten wachten, dienen wij de 0 bis varianten in

Deze ‘nul+’ optie heet MUSAR (Medisch Urgentieplan Sanering Antwerpse Ring)
Het plan bevat volgende punten

  • Het terugdringen van vrachtverkeer door routeplanning. Sinds de modernisering van de ring in 2005 zijn er in en buiten ons land verschillende wegeninfrastructuren gebouwd of in aanbouw. Denk hierbij in Frankrijk noord aan Lille, in Nederland de tunnel aan Terneuzen en twee tunnels in Rotterdam west, in eigen land de R4, de Tijsmanstunnel en de Temsebrug. Door al deze werken, hoeft niet alle verkeer meer door Antwerpen te rijden, een deel kan andere wegen nemen.

 

  • Het beïnvloeden van vrachtverkeer door tijdsplanning. Sinds 2005 heeft de technologie niet stilgestaan. Er werken binnen Europa verschillende vormen van traject- , tolheffing en rekeningrijden. Hiermee kan men het (vracht)verkeer sturen om een betere spreiding in de tijd van het aantal voertuigen te krijgen. Europa wordt steeds weer opgevoerd als rem voor zulke ontwikkelingen. Tol zou niet mogen van Europa. Niets is minder waar. Er bestaat, binnen Europa, een verscheidenheid van tolsystemen.

 

  • Lokale maatregelen. Voorbeelden binnen Europa van lokale maatregelen zijn o.a. verbod van vrachtwagens in de stad, terugdringen van bussen in het stadscentrum door perifere Park en Rides met performant Openbaar Vervoer en snelfietspaden.

 

  • Mag het bijv. 50 miljoen kosten? 50 Miljoen is namelijk de jaaropbrengst van de Liefkenshoektunnel. Volgens Voka kost het fileprobleem veel meer. De medische onkosten van niets doen liggen nog hoger en komen er nog eens bovenop. Voertuigen die de Liefkenshoektunnel gebruiken kunnen beloond worden door gratis de tunnel te gebruiken en doorgaand vrachtverkeer via de ring wordt ontmoedigd door het te laten betalen.

20111219-165217.jpg
Manu Claeys er is geen spanning tussen stRaten-generaal en Ademloos

Het MUSAR voorstel van Ademloos verbetert de mobiliteit op korte termijn, Meccano biedt een oplossing op lange termijn. Beide zijn complementair. SG stelt het Meccanotracé voor met 3 (west, noord, oost) of 4 (west, noord, oost + R11bis) tangenten met verschillende vormen van trajectheffing. Bij alle varianten van het Meccanotracé is een gedeeltelijke overkapping van de ring voorzien. Hierdoor ontstaat 146 hectare nieuw te ontwikkelen stadsgebied.

Gevangenis van Beveren saboteert niet langer het Meccanotracé

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) heeft het Nederlandse BAM consortium de opdracht gegeven een gevangenis in Beveren te bouwen. Hij deed dit met noch een bouwvergunning, noch een uitvoeringsplan en noch een milieuvergunning in handen. Hij gaf ook toe dat hij hiermee risico’s nam. Het resultaat is een schadeclaim van BAM van 22.000€ per dag dat er te laat kan begonnen worden. Dit staaltje van onbehoorlijk bestuur kost de belastingbetaler 1.500.000€. Omdat er nu een MER onderzoek naar het Meccanotracé gestart is kan de gevangenis niet op die plaats gebouwd worden. Er is geen probleem als de gevangenis 80m, op het zelfde perceel, wordt opgeschoven.

Geschiedenisvervalsing

De politici trachten steeds weer de uitslag van het referendum te kapen door de werkelijkheid te vervalsen. Ze doen of het referendum enkel ging over de Lange Wapper en de zone aan het Sportpaleis. Het referendum ging over het BAMtracé. De tekst die de bevolking met 60% wegstemde luidde: ‘Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?

Met hun Masterplan schept de Vlaamse regering 2 problemen.

De stad wil het BAM tracé niet en de rand wil de R11bis niet. Had de Vlaamse regering vroeger alleen tegenkanting van Antwerpen, dan hebben ze nu ook nog eens tegenkanting van de rand.

Stel dat de Vlaamse regering er tegen alle verwachtingen in slaagt het BAMtracé, met of zonder R11bis, door de strot van de Antwerpenaar te duwen, dan is er in de stad geen plaats meer voor de groeiende bevolking. Het resultaat zal zijn dat de ‘Groene Rand’ het woord ‘Groen’ mag schrappen. De ‘Rand’ zal dan de bevolkingsaangroei moeten opvangen.

Als Vlaanderen er niet in slaagt de steden leefbaar te maken, zal je er moeten zoeken naar een stukje groen en zal ‘den buiten’ niet meer bestaan.

 

Documenten i.v.m. het Plan MER

Inspraak reactie Bond Beter Leefmilieu Plan MER Oosterweel

Inspraak reactie stRaten-generaal Plan MER Oosterweel
 

Inspraak reactie  plan MER Ademloos-Abllo-Natuurpunt_WAL-Ademloos2070

Abllo Plan MER Oosterweel verbinding

 

 

 

Luc Janssens 19-12-2011

http://fotogordon.wordpress.com/2011/12/19/oosterweel-update/

Tags: