Oosterweelwerken starten in 2017? We dachten het niet

Persbericht stRaten-generaal

2 maart 2015

Vanmorgen kondigde een Vlaamse regering nog maar eens aan dat over twee jaar de werken aan de Oosterweelverbinding ‘van start gaan’.

‘Het Oosterweelproject krijgt eindelijk vorm’ lezen we al in de eerste persberichtgeving.

In 2005 kondigde gouverneur Camille Paulus aan dat op het eind van het daarop volgende jaar de spade in de grond zou gaan. In 2008 kondigde minister Van Mechelen aan dat binnen de twee jaar de werken zouden opstarten. Enzovoort. Government by announcement: het is een van de rode draden in dit dossier. Deze communicatiepolitiek moet twee indrukken wekken bij bevolking en pers:

- dat het vooruitgaat; lees: er zou alweer een belangrijke kaap genomen zijn;

- dat het al in kannen en kruiken is; lees: niemand houdt ons nog tegen, protesteren heeft geen zin en wie dat toch doet is spelbederver.

Daarom heeft de regering het ook altijd over ‘beslist beleid’. Maar in werkelijkheid blijkt dan telkens dat enkel is ‘beslist’ dat de regering vasthoudt aan besluitvoering over de Oosterweelverbinding. Tja.

In realiteit, zo leerde het dossier en zal het verder leren, betekent dit niets. De regering staat nog altijd met lege handen en heeft alle cruciale kapen nog te nemen. We noemen er twee:

- opmaak project-milieueffectenrapport plus verkrijgen van bouwvergunning: tijdens de verplichte openbare onderzoeken daarover zal pas echt duidelijk worden voor Antwerpenaren wat de concrete impact is over het hele tracé, wat telkens weer tot veel bezwaarschriften zal leiden. Ter herinnering: de concrete Oosterweelplannen (aantal baanvakken, inname groengebieden, sleuf over overkapping?, etc.) moeten nog boven water komen; de vorige Oosterweel is gesneuveld in die fase.

- juridische niveau: volgende week maandag dienen stRaten-generaal, Ademloos e.a. klacht in bij de ombudsman, wijzend op partijdigheid, fouten en kennislacunes in het tot dusver gevoerde onderzoek. Als dit zonder gevolg blijft, stappen de actiegroepen (wellicht in mei) naar de Raad van State. Het dossier is stevig.

 

Op donderdag 12 maart vindt overigens de volgende Horta-infoavond van Ademloos en stRaten-generaal plaats, de zestiende info-avond van die schaal (telkens honderden aanwezigen), met niet minder dan zes relevante presentaties.

 

Voor stRaten-generaal, Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Tags: