Oproep aan democratisch Antwerpen: stem niet voor het besliste Oosterweelbeleid van Peeters 2, want dat is een stem pro BAM-tracé en tegen een volwaardig onderzoek van Ringland

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal
23 mei 2014
 
Oproep aan democratisch Antwerpen: stem niet voor het besliste Oosterweelbeleid van Peeters 2, want dat is een stem pro BAM-tracé en tegen een volwaardig onderzoek van Ringland
 
Politieke reacties op vragen over verdere omgang met Ringlandconcept verhelderend
Wie volwaardige overkapping en onafhankelijk onderzoek daarvan belangrijk vindt, stemt best niet voor continuering van het besliste Oosterweelbeleid van de huidige Vlaamse regeringspartijen
 
Vorige week donderdag bezorgden we samen met Ringland drie vragen aan alle politieke partijen:
  1. Neem Ringland als prioriteit op in Vlaams regeerakkoord;
  2. Maak een volwaardige MER-studie A102/R11bis en bereken Ringland daarin volwaardig en in combinatie met de verschillende tracés;
  3. Richt een onafhankelijke stuurgroep op die als opdracht krijgt een synthese te maken van alle bestaande voorstellen.
 
Drie politieke partijen reageren positief op de vragen: Groen, pvda+ en Open Vld. Zij zeggen drie maal volmondig ‘ja’. Als zij het na zondag a.s. mee mogen bepalen, krijgt Ringland een volwaardig onderzoek.
 
De drie meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a betuigen wel hun steun aan het op termijn overkappen van de Antwerpse ring, maar blijven tegelijk vasthouden aan de Oosterweelverbinding (‘beslist beleid’).
Sp.a wil Ringland laten opnemen als prioriteit in het regeerakkoord, maar voorlopig enkel binnen het kader van het besliste beleid, dus enkel in combinatie met de Oosterweelverbinding. Dat laatste betekent dat Ringland niet bestudeerd zal worden in combinatie met andere Scheldekruisingen (Meccano, Oosterweel-Noord, Arup/SUM), wat de kansen op een volwaardige overkapping hypothekeert, o.a. als gevolg van bepalingen binnen de Europese Tunnelrichtlijn.
Onze vraag om een brede onderzoekscontext van de overkapping (vraag twee) was ook een vraag om een correct afronden van het eerdere milieueffectenrapport over Oosterweel en alternatieven middels wegwerking van vastgestelde kennislacunes. Ook op die vraag geeft sp.a dus voorlopig een negatief antwoord.
De N-VA en CD&V houden eveneens vast aan het ‘rond maken van de ring’ als prioriteit. In tegenstelling tot de sp.a zien beide partijen zelfs geen brood in opdrachtgeving aan een onafhankelijke stuurgroep voor verder Ringlandonderzoek (vraag drie).
 
De volledige antwoorden van alle partijen zijn te vinden op www.ringland.be.
 
Een objectieve zoektocht naar de beste oplossing voor Antwerpen maakt enkel kans indien het besliste Oosterweelbeleid losgelaten wordt door de volgende Vlaamse regering.
Vandaag blijken drie politieke partijen daartoe bereid: Groen, pvda+ en Open Vld.
De drie huidige regeringspartijen antwoorden dat ze daartoe niet bereid zijn: zij willen het overkappen van de ring enkel laten bestuderen binnen het corset van de Oosterweelverbinding.
 
Wij houden eraan deze politieke context van het dossier zoals die zich dit vandaag aandient duidelijk te schetsen vóór aanstaande zondag. Aan de kiezer de keuze hoe daarmee om te gaan.
 
Manu Claeys, voor stRaten-generaal
Wim van Hees, voor Ademloos
 
 

Tags: