Overkapping Antwerpse ring financierbaar

Persbericht
stRaten-generaal
8 oktober 2012
 
Overkapping Antwerpse ring financierbaar
309 miljoen € Antwerpse inbreng + 291/651 miljoen € inbreng hogere overheden
 
Het is evident dat de overkapping van de Antwerpse ring mede betaald zal moeten worden met publieke fondsen, maar makkelijke slogans over dat die overkapping ‘te duur’ zou zijn helpen het debat niet vooruit. Een concrete becijfering van een en ander vertelt een ander verhaal.
Zie hiervoor het schema van financieringsplan in bijlage.
 
Eerst iets over de timing van de overkappingswerken. Tijdens de volgende legislatuur (2012-2018) moeten eerst de bypassen aangelegd worden (Meccanotracé), als voorwaardenscheppend kader voor een betere mobiliteit (agglomeratie) én voor de overkapping (centrum). Pas tijdens de legislatuur 2018-2024 volgt dan de effectieve bouw van de overkapping (= constructie brugdekken en overspanningen + aanleg bovendeel). In Madrid werd de volledige overkapping gerealiseerd in de periode 2004-2011, waarbij het om een overkapping ging die drie keer zo ambitieus is als wat Antwerpen nodig heeft. Concreet werd het hele zuidelijke deel van de Madrileense ring ingetunneld in de periode 2004-2007, waarna de bovengrondse afwerking (park) volgde in de periode 2008-2011 (oplevering april).
 
De stad Antwerpen kan een derde van de overkapping financieren (309 miljoen €) via inbreng van de huidig vastgelegde stedelijke bijdrage voor de (te schrappen) Oosterweelverbinding + meerwaarde-opbrengst gronden-naast-de-ring, de hogere overheden passen de rest bij, federaal via de Europese Investeringsbank, Vlaams via besteding van 4% van de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtverkeer die wordt ingevoerd vanaf 2016.
 
Om 12.30 uur vanmiddag geeft Manu Claeys duiding bij dit alles op de Middagen van de Democratie in Café des Arts, hoek Frankrijklei/Teniersplaats.
 

Tags: