Persbericht 24/11/11 Vlaamse kampioenschappen 80 meter nonchalance

Beste mensen van de vierde macht

Er zijn van die momenten in het leven dat het functioneren van de vierde macht belangrijker is dan andere. Dit is er weer zo een.

Kijk en luister met ons mee naar Mevr. Crevits, Vlaamse minister van openbare werken. Geïnterviewd in het kader van de voortgezette voortgangsrapportage van het Oosterweelepos, 24/11/2011

http://www.atv.be/item/geen-tolvrije-liefkenshoektunnel

1. Ze weigert categoriek om de gevangenis 80 meter op te schuiven.

(N.B. dit is in se een federale materie en federaal is men daarop aanspreekbaar, want het is voor de gevangenis irrelevant * ).

2. Tegelijk heeft ze zich geëngageerd om de Meccano volwaardig mee te nemen in de plan-MER.

(N.B. eigenlijk de bevoegdheid van Mevr. Schauvliege ** , maar wie op die kleinigheden let is een kniesoor). Onze conclusie is geredelijk dat 1 en 2 mekaar uitsluiten, d.w.z. wie zich tot 2 engageert kan niet categoriek zijn bij 1. Maar dan komt de aap uit de mouw:

3. Ze kan zich niet voorstellen dat op een kilometerslang tracé 80 meter het verschil kan maken.

Dit is een eerder lichtzinnige opmerking.

Is er in de hele omgeving van Mevr. Crevits dan niemand die haar voor dit soort uitspraken kan behoeden, vraag je je dan af. Want de gevangenis hoef je inderdaad maar 80 meter achteruit te schuiven en je houdt het Meccanotracé vrij.

Het is daar de kortste weg tussen E 17 en E 34. Met de grootste zorgvuldigheid gezocht en uitgetekend. Maar als je die gevangenis, tegen beter weten in(!) zo bouwt als nu gepland, moet je met de Meccano daaromheen rijden en dat betekent dat je het tracé wellicht zo'n 500 meter moet verplaatsen, waardoor het proportioneel veel langer wordt. Iedere beginnende student exacte wetenschappen kan dit voorrekenen.

Dit houdt ook in dat je meer moet onteigenen, een groter beslag op landbouwgronden legt, een probleem krijgt met windmolens, met plaatselijke secondaire wegen, het volgende gehucht (Den Es), relatief aanzienlijke hogere kosten, etc.etc.etc.

De minister wordt verondersteld dit allemaal te weten. En je mag ervan uit gaan dat het geen ""slip of the tongue" is.

 

Waarom zegt de minister dan zo iets? Voer voor psychologen?

 

We hernemen opnieuw de suggestie van de minister: als uit de plan-MER zou blijken dat de Meccano effectief de betere optie is, dan schuiven we toch gewoon die Meccano 80 meter op?

Met die uitspraak toont zij opnieuw aan dat ze tot vandaag nog nooit naar het Meccanotracé gekeken heeft (wat niet waar is natuurlijk!) of dat ze volstrekt allergisch is aan zelfs maar de gedachte hier eventjes ernstig mee bezig te zijn (of nog erger?).

Vlacoro (toch geen obscure actiegroep maar een officieel adviesporgaan!) adviseerde al in mei 2011 uitgerekend dit: dat de Vlaamse regering de ruimtelijke verenigbaarheid van gevangenis en tracé zou onderzoeken, met het oog op mogelijk toekomstig beleid.

De regering deed dit niet, en precies dat niet-bestuderen vormt opnieuw de context om ongefundeerde opinies te spuien over het Meccanotracé.

 

*Er weze ook op gewezen dat het hier om een federaal dossier gaat. Minister Reynders gaf op 23/11 nog in het parlement aan dat er momenteel 8 procedures lopende zijn tegen deze inplanting, waardoor de bouw van de gevangenis op deze plaats ten minste tot 9 februari 2012 geblokkeerd is. Het is ook bekend dat alleen de Vlaamse regering (Mevr. Crevits c.s.) met hand een tand vast houdt aan exact deze inplanting. Er is geen enkel redelijk inhoudelijk argument tegen het verschuiven van de gevangenis. Juist bij gebrek aan argumenten is er ook (opnieuw) geen begin van dialoog hierover.

 

Ons verzoek is dus: laat ons de minister op haar woord nemen. WAAR IS HET ONDERZOEK OF DE STUDIE WAARUIT DE MINISTER CONCLUDEERT DAT HET MECCANOTRACE 80 METER OPSCHUIVEN GEEN PROBLEEM IS? INDIEN DIT ER NIET IS, WIL DE MINISTER DAN VOOR SLUITING VAN DE LOPENDE PLAN-MER PROCEDURE (16/12) DEZE STUDIE AAN HET PARLEMENT VOORLEGGEN?

 

Immers de voortgangsrapportage van 24/11 plaatste zich in het plaatje waarin de klachten van de actiegroepen aan de ombudsman onderzocht werden?

En de minister werd op 10 november redelijk emotioneel over het feit dat ze soms e-mailbombardementen krijgt van de Vlaamse kiezers. Maar die doen dat natuurlijk niet als bezigheidstherapie. Wel om die openbaarheid van bestuur die in 1998 in het verdrag van Aarhus vastgelegd werd tot stand te brengen.

Of om een volstrekt redelijk voorstel te ondersteunen zoals het verplaatsen van een gevangenis. Het zijn niet de burgers die iedere keer kiezen voor de volgende confrontatie.

 

**Ten slotte: Mevr.Crevits heeft weinig uitstaans met de plan-MER. Die valt onder de bevoegdheid van minister Schauvlieghe en haar cel-MER. Een uitspraak als zou ze zich geëngageerd hebben om het Meccanotracé volwaardig mee te nemen in de MER-procedure is zinledig. Ze heeft daar geen enkele bevoegdheid over. Door vast te houden aan de weigering om de gevangenis 80 meter op te schuiven communiceert ze bovendien dat ze zich totaal niet engageert i.v.m. het Meccanotracé.

 

L'histoire se répète: voor de regering Peeters 2 zijn "de actiegroepen" gelijkgesteld aan de binnenlandse vijand, die te vuur en te zwaard bestreden moet worden.

N'importe de prijs die daarvoor betaald wordt.

Ook minister van lopende zaken De Clerck leed natuurlijk aan dit syndroom: "eventuele boetes (i.v.m. het gevangenisdossier) zal ik (sic!) met genoegen betalen," zei hij nog vlak voor de zomer in het radioprogramma De Ochtend.

Wordt ongetwijfeld vervolgd,

Voor Ademloos, Wim van hees

 

zie ook opiniestuk web ademloos. http://www.ademloos.be/frontpageopinies/wanneer-gaat-de-minister-het-leren

Tags: