Persbericht Ademloos en stRaten-generaal 20 juni 2012 picnic the roof!

afbeelding

Picknick bovenop de snelweg

Op 10 juni jl. vond in Brussel een geslaagde straatbezetting plaats d.m.v. een aangekondigde picnic in volle centrum van Brussel.
Pic nic the street was geïnspireerd door een oproep van de filosoof Philippe Van Parijs & werd georganiseerd door ad-hoc internetactivisten.

Verschillende en uiteenlopende kringen hebben ons gevraagd dit initiatief naar Antwerpen te halen.
Wij hebben besloten dit te doen, maar wel na vertaling naar het centrale Antwerpse mobiliteitsprobleem: de ring.
Want Antwerpen is Brussel niet: hoewel op dat vlak nog veel te doen blijft, is het binnenstedelijke verkeer hier niet het grote pijnpunt.
Wel en zonder enige twijfel is de ring het centrale verkeersprobleem van Antwerpen. Brussel heeft geen ring die dwars door de stad gaat. Antwerpen wel. Buiten de Antwerpse ring wonen meer mensen dan erbinnen. Alle dichtstbevolkte gebieden (Berchem, Borgerhout, Antwerpen-Noord, Kiel) liggen vlak naast die ring.

De ring is een open riool waarover dagelijks 75,OOO vrachtwagens rijden op een totaal van 300.000 voertuigen.
Deze cijfers nemen jaar na jaar toe, in significante mate.
Amper vorige week nog bleek uit het Verkeersindicatorenrapport 2011 dat de Antwerpse ring de kroon spant in Vlaanderen (en België): het drukste wegvak van Vlaanderen, de R1 tussen Berchem en Borgerhout, verwerkte in 2011 dagelijks liefst 267.000 voertuigen.
Met alle milieu- en gezondheidseffecten van dien.

Volgens prognoses kan dit verkeer nog c. 30 % toenemen de komende vijftien jaar.
In dezelfde periode zal de Antwerpse bevolking met c. 20 % groeien (+ 100.000). Deze groei kan maar opgevangen worden door de onmiddellijke omgeving van de ring als stedelijk-nuttige ruimte in te schakelen, wat het Vlaams Gewest en dit stadsbestuur unisono van plan zijn.
Maar ze willen dat doen met behoud van het BAM-tracé, waardoor een relevante overkapping uitgesloten wordt en bijgevolg ook die betere benutting.
Om maar iets te zeggen: de geplande ontwikkeling van de stadsdelen Nieuw-Zurenborg of Scholencampus Desguinlei zit bevroren in de startblokken. De geluid- en uitstootwaarden tarten er alle verbeelding, blijkt uit de onderzoeken. Ontwikkeling is onmogelijk. (Gerucht: de overheden overwegen om de gehanteerde normen er naar beneden bij te stellen, om die gebieden toch maar te kunnen aansnijden.)

Er is in deze kringen helaas geen sprake van voortschrijdend inzicht.
Tegen beter weten in.

In het kader hiervan plannen onze actiegroepen, samen met vele andere actiegroepen, een zeer krachtige campagne gedurende de gehele maand september.
Waardige afsluiting daarvan wordt een openbare picknick op de Craeybeckxtunnel, op 30 september vanaf 12 uur. Zie ook de bijgevoegde aankondigende affiche.
Hiermee willen we demonstreren dat Antwerpen in de jaren zeventig een burgemeester had die "Brussel niet los liet", maar die tegelijkertijd van Brussel eiste dat de ziekenhuizen en de zuidelijke long van Antwerpen niet verpest zouden worden door het toekomstige verkeer. Lees er de documenten van toen op na: de overkapping van de snelweg aan Middelheim kwam er uit bezorgdheid voor de twee grote klinieken die vlakbij de reservatiestrook lagen. Vooral de verwachte lawaaihinder was toen doorslaggevend.
Toen was Antwerpen haar tijd nog vooruit: de Craeybeckxtunnel werd een van de eerste overkapte stedelijke snelwegen in Europa.
Welke Antwerpenaar zou vandaag nog een open autostrade aan het Middelheimpark bepleiten?

Deze overkapte snelweg is het ideale kader om de Antwerpse bevolking toe te laten zelf te ervaren wat een weldaad het kan zijn als de Ring overkapt is.
Ze hoeven niet eens naar Madrid te reizen om te ervaren wat het is om vlakbij huis een indrukwekkend stedelijk park te hebben bovenop een autostrade.

Wij zullen de actieve steun zoeken van alle Antwerpenaren en alle Antwerpse verenigingen die met de mobiliteitsproblematiek bezig zijn.
Binnen twee dagen zal het web van Ademloos open gesteld worden voor aanmeldingen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Iedereen brengt immers zijn eigen eten en drinken mee.

Manu Claeys en Wim van Hees, voor respectievelijk stRaten-generaal en Ademloos

Tags: