Persbericht stRaten-generaal: uitnodiging infoavond + persconferentie

Op dinsdagavond 7 februari om 20 uur organiseren Ademloos en stRaten-generaal hun zevende Horta-avond.

 

Het wordt stilaan een traditie in Antwerpen, die infoavonden over de grote mobiliteitsvraagstukken in en rond Antwerpen, en wat daarbij komt kijken.

De honger naar informatie over het thema blijkt telkens weer groot (vreemd dat de overheden hier niet op ingaan: de eerste publieksavond over het Masterplan 2020 moet nog plaatsvinden): op de vorige Horta-avond daagden ruim vierhonderd mensen op.

De Horta-avond is telkens het vlaggenschip voor vervolgavonden in de districten, georganiseerd door lokale verenigingen en groepen. Deze maand o.a. nog in Hoboken en Borgerhout.

 

Eerst zijn er de lezingen en presentaties.

Dit keer o.a. een uiteenzetting van professor huisartsengeneeskunde Dirk Avonts over het effect van geluidsschermen op de fijnstofverspreiding rond drukke verkeersaders. Aan de hand van recente studies brengt hij verrassende conclusies. Hopelijk komen de overheden luisteren.

Verder staat Ademloos stil bij het MUSAR-plan, wat op korte termijn al verlichting kan brengen in de fileproblematiek in en rond Antwerpen. Voor dit plan bestaat nu al een groot draagvlak.

stRaten-generaal verruimt het lange-termijndebat ‘Meccano of BAM-tracé’ met dit keer een toelichting over een ambitieus openbaar-vervoersplan voor Antwerpen. De contouren van dit plan stonden al opgenomen in de studie Van knelpunten naar knooppunten (juni 2010), waarin ook het Meccanotracé geduid staat.

 

Na een korte pauze volgt dan traditioneel de vragenronde. Mensen hebben altijd heel wat vragen over lopende procedures, mogelijke overheidsplannen, gezondheidsaspecten etc. We proberen die vragen te beantwoorden.

Waarna doorgaans nog een gezellige nababbel volgt bij een frisse pint.

 

Voor verdere informatie:

 

Op woensdag 8 februari om 10 uur geven we een persconferentie in Elcker-ik Centrum. We geven er het startschot voor onze gezamenlijke verkiezingscampagne pro Meccano en pro overkapping, met voorstelling van nieuwe affiches & de aankondiging van een tunnelcongres, waarvan het programma bekendgemaakt wordt.

 

Vriendelijke groet,

 

Manu Claeys en Wim van Hees, voor respectievelijk stRaten-generaal en Ademloos

Tags: