persmededeling eerste bloemlegging bij "anti-Meccano gevangenis Beveren", zondag 10/6 a.s.

afbeelding

persmededeling eerste bloemlegging bij "anti-Meccano gevangenis Beveren", zondag 10/6 a.s., 15 uur, Schaarbeekstraat, Melsele

Beste mensen van de vierde macht,

bijna als dieven in de nacht hebben staatssecreatris Servais Verherstraeten en burgemeester Van de Vijver
vorige week vrijdag om negen uur dertig een eerste steenlegging georganiseerd op de site
van de "anti-Meccano-gevangenis, zonder enig publiek.
Op het moment dat er nog 4 rechtsgedingen lopen, waaronder bij de Europese autoriteiten.

ABLLO, Natuurpunt WAL, Ademloos 2070, stRaten Generaal en Ademloos hebben vanaf februari 2010
er letterlijk alles aangedaan om met de federale en Vlaamse overheid tot een akkoord te komen om deze
gevangenis enige tientallen meter op te schuiven binnen dezelfde RUP.
Ze werden daarin bijgetreden  door de Vlacoro raad. Sterker nog, ook Min. Van justitie Annemie Turtelboom
vroeg zich driemaal af waarom die gevangenis niet enige tientallen meters kon opgeschoven worden.
In wat wellicht de grootste e-briefcampagne van Vlaanderen werden ook meer dan 5O,OOO e-brieven naar allerlei instanties gestuurd.
Nee dus, hogere gewestbelangen, lees een heilige schrik om het BAM tracé werkelijk te laten vergelijken
met het Meccano project,  deden de zog. bevoegde instanties hardnekkig vasthouden aan het Eigen Grote Gelijk.

Dit week-end hebben onze  verenigingen beraadslaagd en besloten om in afwachting van de gerechtelijke uitspraken
zelf ook een plechtigheid te organiseren aan het hek van deze site:

"de eerste bloemlegging bij de anti-meccano gevangenis"
Onderstaand vindt u de conceptbrief waarmee de verenigingen hun leden en sympatisanten oproepen.
Iedere vereniging signeert de eigen brief.
Gastheer van de ceremonie wordt Kris Peeters (hijzelf dus!), voorzitter van Ademloos 2070.

Meer info vindt u ook op de homepage van Ademloos.be.

Namens de verenigingen,

 

Wim van Hees,

 

uitnodiging voor eerste bloemlegging bij bouw anti-Meccano gevangenis Beveren op zondag 10 juni om 15 uur:

 

beste mensen,

 

We* hebben ongelooflijk hard gewerkt om de gevangenis bij Beveren tegen te houden.
We* hebben met u meer dan 50,000 e-brieven gestuurd om deze gevangenis 48 meter op te schuiven.
We* hebben procedures aangespannen op 5 juridische niveaus, waaronder bij Europa.

Deze lopen nog!

 

*We staat hier voor de natuurverenigingen ABLLO en Natuurpunt Wal, voor Ademloos 2070

en voor "de Antwerpse actiegroepen".
We hebben samen met u gedaan wat redelijkerwijs mogelijk was, in ons verzet tegen dit

onzorgvuldige, en onredelijke bestuurlijk gedrag.

 

"De politiek" doet evenwel gewoon door.

Zelfs als dat volstrekt tegenstrijdig is, zoals de Meccano opnemen in het MER onderzoek, maar tegelijk

de Meccano  blokkeren door midden op ons tracé een gevangenis te bouwen.

"De politiek" laste vorige week zelfs een moment in om haar eerste steen te leggen,

een ongelooflijk saaie bedoening overigens.

 

Wij gaan geen eerste steen leggen, maar een eerste bloemenkrans.

We gaan dat vreedzaam doen. We gaan dat met stijl doen.

Maar we gaan daarbij ook zeggen wat we te zeggen hebben.

 

Onze verenigingen nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.

Op tien juni aanstaande om drie uur aan de poort van het gevangenisterrein,

Schaarbeekstraat** Melsele.

 

Deel deze mail met uw vrienden! Laten we er iets moois van maken.

 

Namens ABLLO, Ademloos, Ademloos 2070, Natuurpunt WAl

en stRaten generaal:

 

 

wim van Hees,

van Ademloos.

 

**n.b. de Schaarbeekstraat is tikkeltje moeilijk bereikbaar, volgende mogelijkheden zijn er:
per auto: via E 17, afrit Kruibeke/Beveren, richting Beveren, eerste zijstraat links en u bent op
de KMO zone Schaarbeek. Ruime parkeermogelijkeheden. Einde Schaarbeekstraat is de werfingang.
per fiets: bij station van Zwijndrecht verzamelen we vanaf 14 uur 30 om gezamelijk naar de Schaarbeekstraat te fietsen.
Per tram: de tram 3 rijdt tot de park & ride van Melsele/Zwijndrecht. Bij rotonde rechts af gaan en tot bijna bij E 17 stappen.
In klein half uur bent u bij de Schaarbeekstraat.

 

Tags: