The proof of the pudding is in the eating!

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
6 mei 2014
 
The proof of the pudding is in the eating!
 
Zondag ll. organiseerden onze actiegroepen een spectaculaire volksverhuis naar Park Spoor Noord. Drieduizend fietsers en vijfduizend wandelaars trapten en stapten vanuit diverse vertrekpunten onder het motto ‘overkap die ring’. In het Park aangekomen werden ze vervoegd door een paar duizend mensen die rechtstreeks naar het park kwamen om deze vraag te ondersteunen. Makkelijk tienduizend mensen stonden voor het podium. Het was hartverwarmend.
 
Daags nadien lieten de mensen van Ringland zonder de minste moeite de Roma tot de nok vollopen, onder hetzelfde motto. In de weken daaraan voorafgaand hadden stRaten-generaal en Ademloos al tweemaal een volle zaal Horta gehaald voor hun lezingen over een plan B voor A.
De politieke wereld heeft het inmiddels begrepen: er is een groot en steeds groter wordend draagvlak voor het overkappen van de ring.
 
En dan krijg je politieke steunbetuigingen hiervoor vanuit alle hoeken, vooral in pre-electorale tijden. ‘Groot nieuws uit Antwerpen,’ schrijft senior writer Lex Moolenaar van Gazet van Antwerpen vandaag in zijn column voor deredactie, ‘alle politieke partijen zijn het eens: de overkapping van de ring is unaniem zalig verklaard’: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/140506_opinie_lexmoolenaar_overkapping-ring_standard
 
Maar is dat wel zo?
The proof of the pudding is in the eating, weten de actiegroepen inmiddels al meer dan negen jaar.
 
Hier volgt de ultieme test voor de geloofwaardigheid van elke partij in deze kwestie.
In de krant De Morgen vraagt Peter Vermeulen vandaag dat het Ringland-concept binnen het pas opgestarte plan-MER-onderzoek van de A102/R11bis (= twee zgn. tangenten rond de stad) ook bestudeerd zal worden in combinatie met Meccano en Oosterweel-Noord, de twee alternatieve tracés die wegblijven van de huidige ring en door de haven gaan. Voorlopig laat de regering enkel toe dat Ringland binnen dit onderzoek bestudeerd zal worden in combinatie met het BAM-tracé (Oosterweelverbinding).
 
De Ringlanders beseffen de consequenties van deze politieke dwangbuis: gecombineerd met een Oosterweelverbinding die twee nieuwe verkeerswisselaars noodzaakt ter hoogte van respectievelijk Luchtbal/Merksem en Deurne/Borgerhout zal het oostelijke deel van de Antwerpse ring niet volledig overkapt kunnen worden. Dat komt o.a. door wat de Europese Tunnelrichtlijn voorschrijft. In combinatie met een derde Scheldekruising die wegblijft van deze zones – bv. de twee vermelde alternatieven – krijgt Ringland daar wél alle kansen.
Ringland weigert dus in een scenario te stappen waarbij het overkappen van de ring in die zones bij voorbaat al gehypothekeerd wordt.
Slimme mensen bij Ringland, ze weten waarmee ze bezig zijn.
 
De essentie van deze eis van de Ringlanders staat overigens ook in de kleine brochure die sinds gisteren door hen verspreid wordt.
De geloofwaardigheid van de drie meerderheidspartijen binnen de huidige Vlaamse regering testen is dus verrassend eenvoudig.
Willen ze ingaan op de vraag van Ringland en Ringland dus ernstig nemen? Of willen ze reeds bij de allereerste overheidsstudie van Ringland de vleugels ervan knippen?
 
Als ze ‘neen’ zeggen, bewijzen ze hun ongeloofwaardigheid op het vlak van wil tot overkappen en belijden ze nu reeds slechts lippendienst aan de mensen van Ringland. Dat heet dan electoraal-berekende bochten maken zonder zich daadwerkelijk te engageren.
Als ze ‘ja’ zeggen geven ze Ringland alle kansen die het voorstel verdient. Maar dan moeten ze het risico nemen dat op termijn ook voor een derde Scheldekruising zal worden geopteerd die niet samenvalt met het vermaledijde BAM-tracé.
 
Liefdesbetuigingen aan Ringland volstaan niet.
Echte liefde blijkt uit wat je doet, niet uit wat je zegt.
 
Manu Claeys, Peter Verhaeghe, Wim van Hees, Guido Verbeke, voor stRaten-generaal en Ademloos
 

Download hier: Een Plan B voor A

Tags: