Steun voor memorandum Antwerpse burgerbewegingen

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 2/10/2018


De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal stelden begin september naar aanleiding van de aanstaande verkiezingen hun memorandum voor de nieuwe bestuursakkoorden voor. We vroegen de politieke partijen in Antwerpen de concrete aanbevelingen uit het memorandum te onderschrijven.

We kregen van de zeven belangrijkste partijen een reactie. Groensp.a en PVDA steunen onze aanbevelingen volmondig, de andere partijen formuleren bedenkingen. Open VLD onderschrijft het memorandum maar legt op sommige punten 'andere accenten'. CD&V pleit voor een 'stedelijke luchtmeester'. Voor Vlaams Belang is 'voor veel mensen de auto nog steeds hun vrijheid'. De N-VA zet in op ‘mijn mobiliteit, mijn vrijheid'. 

De burgerbewegingen zijn verheugd dat de partijen het participatietraject voor de overkapping van de Antwerpse Ring steunen en willen voortzetten.

Hier leest u de uitgebreide reacties.

Inmiddels hebben ook al een honderdtal experts het memorandum onderschreven. De lijst van ondertekenaars vindt u hier.     

Met de resultaten van CurieuzeNeuzen in de hand is het voor de burgerbewegingen meer dan ooit duidelijk: dé thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn leefbaarheid, gezondheid en mobiliteit. Ringland reageerde op de resultaten van CurieuzeNeuzen met deze opinie.

Op zondag 7 oktober nemen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal, samen met een 50-tal andere organisaties, deel aan de Grote Omarming, het initiatief van Plan A. Ademloos en stRaten-generaal verzamelen aan Berchem-station (punt 7) rond het thema 'gezonde lucht', Ringland vertrekt aan Spoor Oost (punt 4, Schijnpoortweg) rond 'mobiliteit'. Om 16 uur wordt rond de stad een lange mensenketting gevormd. Een voorbeschouwing van Manu Claeys leest u hier.

  • Ademloos
  • RIngland en stRaten-generaal

Tags: